Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy z Moravy 2011

Jarní setkání pobočky Brno

 

Setkání, které mělo náplň výroční členské schůze, se uskutečnilo v Sobotu 14.5.2011 u Václava Rohréra v Pouzdřanech. Setkání se zůčastnilo 10 členů pobočky (2 Byli omluveni), 4 členové rakouského klubu v čele s předsedou klubu Wolfgangem Sillerem a jako host byl přítomen člen UOK Alexandr Veselý. Schůzi zahájil předseda pobočky př. Fila, který přivítal přítomné a seznámil je s programem dne. Př. Ludvík měl na programu zprávu o činnosti pobočky v roce 2010, pokladní zprávu a plán práce pro letošní rok, který byl schválen. Byly přijati 2 noví členové do pobočky, kteří jsou již členové klubu a to př. Cintula a Jurný. Do pobočky se také hlásí mladý chovatel Brněnských Voláčů ze Slovenska, kterého ale nejprve čeká přihláška do českého klubu. Vzhledem k odhlášení některých členů výboru, který byl schválen a pracuje v tomto složení.   Předseda                   Fila Marek

                                                           Místo předseda             Kročil Miroslav

                                                           Jednatel a pokladník    Ludvík Jiří

                                                           Vzdělavatel                   Cintula Juraj

                                                           Člen výboru                 Rohrér Václav

                                                           Předseda RK               Drobílek Jiří

                                                           Člen RK                      Vít Vlastimil

 

Letní setkání pobočky Brno s přehlídkou výletků se uskuteční v Sobotu 24.9.2011 ve starovicích u Filů.

Speciální výstava pobočky s mezinárodní účastí bude opět ve Velkých Pavlovicích ve dnech 5. a 6. 11. 2011 přihláška na výstavu bude otištěna IZ klubu BV a další budou předány na setkání klubu ve VLČÍ HABŘINĚ.

 

Naše setkání pozdravil předseda rakouského klubu přítel Siller, který nás krátce seznámil jejich plánem práce a pozval nás na speciální výstavu která bude 26. a 27. 11. 2001. Ve Wienerneustatu. Bylo dohodnuto pokračování spolupráce mezi pobočkou Brno a rakouským klubem, kterému byla předána pozvánka na naši speciálku. Doručily jsme pozvánku na výstavu i Slovenského klubu BV, se kterým také spolupracujeme, po diskuzi která byla věcná následovalo pohoštění, které připravily manželé Rohrérovi a doplnily přítel Hlavica, Kročil a Ludvík. Odpoledne jsme si prohlédli ně budovaný chovatelský areál př. Rohréra st. A ml., kteří mimo holubů chovají drůbež hrabavou o okrasnou vodní. Vyrůstá zde malá oáza nad kterou srdce zaplesá. Poté jsme navštívily chov Brněnských a Novičkých Voláčů přítele Fily o jehož úrovni se nemusím vyjadřovat, téměř všichni jej známe i z reálu. Rakouské chovatele však překvapil chov kanárů mezi holubi. Další zastávkou byl chov moravských pštrosů černošupinatých přítele Jana Kelbla v Žabčicích, který je jeden z nejlepší v celé republice. Všichni účastníci obdivovaly jejich mohutné postavy a zvláště kresbu, která je v tomto chovu na vysoké úrovni. Rakouští chovatelé byli touto nádherou tak uneseni, že si zde objednaly holubi k chovu. Poslední zastávkou byl chov př. Ludvíka  kde se chovatelům líbilo prostředí, ve kterém je chov umístěn včteném okolí a obdivoli první výletky převážně bílé barvy, kteří jsou příslibou pro letošní výstavy. Po dešťové přeháňce a poslední diskuzi v altánku s konstatováním, že se dnešní akce zdařila a přáním dalších takových akcí se zúčastněni rozjely do svých domovů.

Pozvánka

Na speciální výstavu pobočky Brno klubu chovatelů brněnských voláčů spojenou s mezinárodní účastí, která se koná ve Velkých Pavlovicích ve dnech 5. - 6. 11. 2011. ve výstavní hale ČSCH. Výstava bude otevřena 5 .11.  od 13:00 do 17:00 a 6.11 od 8:00 do 12:00.

 

Výstavní podmínky

1)      Vystavovat se mohou brněnští voláči všech rázů včetně novošlechtění (AOC) vystavovat mohou i nečlenové klubu, kteří zaplatí navíc manipulační poplatek 50 Kč.

2)      Holubi musí být doprovázeni veterinárním potvrzením že byli 14 dnů až 6 měsíců před konáním výstavy vakcinováni proti NEWCASTELSKÉ CHOROBĚ.

3)      Výstavní poplatky – Klecné    30Kč

                                     - Katalog  25Kč

                                     - Vstupné  25Kč

4) Výstavní výbor ručí za řádné krmení a napájení holubů.

5) Uzávěrka přihlášek je 21.10.2011. přihlášky zasílejte na    

     adresu: Jiří Ludvík

                 Unkovice 196

                 664 63 Žabčice

    (informace na mob. 608 467 356)

6)Holubi musí být na výstavě v Sobotu 5.11.2011 do 8:00 kdy

   bude zahájeno posuzování. Výdej holubů bude po ukončení

   výstavy.

7) Na výstavě se uskuteční soutěž 4 členných kolekcí o Memoriál 

     Josefa Svozila. KOLEKCE MUSÍ BÝT V PŘIHLÁŠCE

     OZNAČENA.

8)Vystavení holubi budou rozděleni na 1.0 a 0.1 nezapomeňte

     toto uvést v přihlášce!!!

9)ZÁJEMCI O NOCLEH SE PŘIHLÁSÍ V PŘIHLÁŠCE.

 

Jméno a příjmení:……………………………………..  Telefon:…………………….

Adresa:…………………………….……………………  

Uzávěrka přihlášek 21.10.2011                                       Podpis:……………………...

Žádám o nocleh: Ano - ne

 

Pohlaví

Barva

Kresba

Kolekce

Číslo Klece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti pobočky Brno

Klub Brněnských voláčů za rok 2010

 

Činnost pobočky klubu byla tradičně zahájena účastí na speciální výstavě v Lysé nad Labem které se zúčastnily pouze 3 členové pobočky a vystavili 16 Holubů ve 4 rázech. Na vystavené holuby získali 3 čestné ceny. Na bílé Jíří Ludvík, na žluté MCH Patrik Rohrer a na žlutě plavé Vlastimil Vít. Výroční členská schůze pobočky se uskutečnila v květnu v Kyjově za účasti 6 členů. 3 byli řádně omluveni. Na schůzi se uskutečnila volba nového jednatele za zesnulého Josefa Svozila. Novým jednatelem pobočky se stal Jiří Ludvík a na funkci předsedy byl za něj zvolen Marek Fila. Byla odsouhlasena změna názvu na pobočka Brno protože název „Moravskoslezská“ je vlastně název severomoravského kraje. Dále byl odsouhlasen plán práce pro rok 2010 a to účast na VČS ve Vlčí Habřině, účast na setkání rakouského klubu, setkání pobočky v září, obeslání výstavy v Essenbachu v Lysé nad Labem a v Přerově. Bylo schváleno pořádání speciální výstavy pobočky a místo konání bude upřesněno dle termínových a finančních možností. V září jsme se zúčastnili setkání rakouského klubu, které se uskutečnilo ve stejném termínu s VČS klubu ve Vlčí Habřině. Do rakouska jel přítel Fila a Vít, kteří měli za úkol pozvat členy rakouského klubu na naši speciálku. VČS u nás se zúčastnil z pověřením pobočky přítel Ludvík, který měl za úkol navrhnout upořádaní memoriálu Josefa Svozila na speciálních výstavách. Toto bylo VČS odsouhlaseno a memoriál byl určen na mladého jedince. V září se také uskutečnilo setkání členů pobočky ve Starovicích, kde bylo provedeno přihlášení holubů na výstavu do Essenbachu, projednán memoriál Josefa Svozila na výstavě pobočky a upřesněny jeho podmínky, odsouhlaseno pozvání slovenského klubu na speciálku a upřesněn termín a místo, kde nejvhodnější byly Velké Pavlovice. Současně byly rozděleny úkoly pro její zdárné uspořádaní. Poděkování příteli Filovi s manželkou za pohostinnost a péči o přítomné. Podzimní měsíce bývají plné termínů výstav a v uplynulém roce obzvlášť. Projevilo se to na slabé účasti na některých výstavách např. v Lysé nad Labem. Na evropskou speciální výstavu v Essenbachu přihlásilo 6 členů pobočky 50 holubů. Ocenění holubů bylo průměrné, nad průměr vynikli jedinci př. Fily, př. Kročila a Víta. Další výstava byla moravskoslezská v Přerově, kterou obeslali dva členové pobočky a př. Ludvík získal dvakrát čestnou cenu.Vyvrcholením naší činnosti byla speciální výstava ve Velkých Pavlovicích za účasti slovenských chovatelů. Z důvodu týdenního posunu našeho termínu se omluvili rakouští chovatelé, kteří měli speciálku ve Welsu. I přes to bylo na výstavu přihlášeno 190 holubů od 21 vystavovatelů ve 23 rázech. Možnost vystavit měli i nečlenové klubu a někteří toho využili. Posouzení holubů provedli zdarma posuzovatelé ze Slovenska př. Cintula a př. Zaňát. Na holuby bylo uděleno 16 čestných cen, 5 titulů šampión a na 4 člennou kolekci memoriál Josefa Svozila. Šampióny získali na bílé př. Fila, na žluté MCH. Patrik Rohrer, na moré černopruhé př. Cintula, na modré bělouše př. Ludvík a na černé sedlaté př. Zaňát. Memoriál získali modří bělouši př. Ludvíka. Poděkování za uspořádaní a zdárný průběh výstavy patří ZO ČSCH Velké Pavlovice, příteli Václavu Rohrerovi, Kročilovi, Filovi, a všem zúčastněným. Kdo výstavu neviděl může pouze litovat, ale každý je zván na další ročník opět do Velkých Pavlovic ve dnech 5. a 6. Listopadu 2011 kdy jsou opět zváni chovatelé  rakouského klubu a slovenského klubu. V současné době je v přípravě plán práce pro rok 2011 i když některé termíny jsou dané a podle nich se bude odvíjet i naše další činnost a k tomu chci popřát všem členům pobočky klubu i příznivcům brněnského voláče mnoho zdraví a chovatelských úspěchů v roce 2011.

                                                                                             

 

                                                    

Jiří Ludvík – Jednatel pobočky Brno