Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy z Moravy 2010

Zpráva o činnosti pobočky Brno

Klub Brněnských voláčů za rok 2010

dscn0037.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Činnost pobočky klubu byla tradičně zahájena účastí na speciální výstavě v Lysé nad Labem které se zúčastnily pouze 3 členové pobočky a vystavili 16 Holubů ve 4 rázech. Na vystavené holuby získali 3 čestné ceny. Na bílé Jíří Ludvík, na žluté MCH Patrik Rohrer a na žlutě plavé Vlastimil Vít. Výroční členská schůze pobočky se uskutečnila v květnu v Kyjově za účasti 6 členů. 3 byli řádně omluveni. Na schůzi se uskutečnila volba nového jednatele za zesnulého Josefa Svozila. Novým jednatelem pobočky se stal Jiří Ludvík a na funkci předsedy byl za něj zvolen Marek Fila. Byla odsouhlasena změna názvu na pobočka Brno protože název „Moravskoslezská“ je vlastně název severomoravského kraje. Dále byl odsouhlasen plán práce pro rok 2010 a to účast na VČS ve Vlčí Habřině, účast na setkání rakouského klubu, setkání pobočky v září, obeslání výstavy v Essenbachu v Lysé nad Labem a v Přerově. Bylo schváleno pořádání speciální výstavy pobočky a místo konání bude upřesněno dle termínových a finančních možností. V září jsme se zúčastnili setkání rakouského klubu, které se uskutečnilo ve stejném termínu s VČS klubu ve Vlčí Habřině. Do rakouska jel přítel Fila a Vít, kteří měli za úkol pozvat členy rakouského klubu na naši speciálku. VČS u nás se zúčastnil z pověřením pobočky přítel Ludvík, který měl za úkol navrhnout upořádaní memoriálu Josefa Svozila na speciálních výstavách. Toto bylo VČS odsouhlaseno a memoriál byl určen na mladého jedince. V září se také uskutečnilo setkání členů pobočky ve Starovicích, kde bylo provedeno přihlášení holubů na výstavu do Essenbachu, projednán memoriál Josefa Svozila na výstavě pobočky a upřesněny jeho podmínky, odsouhlaseno pozvání slovenského klubu na speciálku a upřesněn termín a místo, kde nejvhodnější byly Velké Pavlovice. Současně byly rozděleny úkoly pro její zdárné uspořádaní. Poděkování příteli Filovi s manželkou za pohostinnost a péči o přítomné. Podzimní měsíce bývají plné termínů výstav a v uplynulém roce obzvlášť. Projevilo se to na slabé účasti na některých výstavách např. v Lysé nad Labem. Na evropskou speciální výstavu v Essenbachu přihlásilo 6 členů pobočky 50 holubů. Ocenění holubů bylo průměrné, nad průměr vynikli jedinci př. Fily, př. Kročila a Víta. Další výstava byla moravskoslezská v Přerově, kterou obeslali dva členové pobočky a př. Ludvík získal dvakrát čestnou cenu.Vyvrcholením naší činnosti byla speciální výstava ve Velkých Pavlovicích za účasti slovenských chovatelů, z důvodu týdenního posunu našeho termínu se omluvili rakouští chovatelé, kteří měli speciálku ve Welsu. I přes to bylo na výstavu přihlášeno 190 holubů od 21 vystavovatelů ve 23 rázech. Možnost vystavit měli i nečlenové klubu a někteří toho využili. Posouzení holubů provedli zdarma posuzovatelé ze Slovenska př. Cintula a př. Zaňát. Na holuby bylo uděleno 16 čestných cen, 5 titulů šampión a na 4 člennou kolekci memoriál Josefa Svozila. Šampióny získali na bílé př. Fila, na žluté MCH. Patrik Rohrer, na moré černopruhé př. Cintula, na modré bělouše př. Ludvík a na černé sedlaté př. Zaňát. Memoriál získali modří bělouši př. Ludvíka. Poděkování za uspořádaní a zdárný průběh výstavy patří ZO ČSCH Velké Pavlovice, příteli Václavu Rohrerovi, Kročilovi, Filovi, a všem zúčastněným. Kdo výstavu neviděl může pouze litovat, ale každý je zván na další ročník opět do Velkých Pavlovic ve dnech 5. a 6. Listopadu 2011 kdy jsou opět zváni chovatelé  rakouského klubu a slovenského klubu. V současné době je v přípravě plán práce pro rok 2011 i když některé termíny jsou dané a podle nich se bude odvíjet i naše další činnost a k tomu chci popřát všem členům pobočky klubu i příznivcům brněnského voláče mnoho zdraví a chovatelských úspěchů v roce 2011.

 

Pozvánka

Na speciální výstavu pobočky Brno klubu chovatelů brněnských voláčů spojenou s mezinárodní účastí, která se koná ve Velkých Pavlovicích ve dnech 5. - 6. 11. 2011. ve výstavní hale ČSCH. Výstava bude otevřena 5 .11.  od 13:00 do 17:00 a 6.11 od 8:00 do 12:00.

 

Výstavní podmínky

1)      Vystavovat se mohou brněnští voláči všech rázů včetně novošlechtění (AOC) vystavovat mohou i nečlenové klubu, kteří zaplatí navíc manipulační poplatek 50 Kč.

2)      Holubi musí být doprovázeni veterinárním potvrzením že byli 14 dnů až 6 měsíců před konáním výstavy vakcinováni proti NEWCASTELSKÉ CHOROBĚ.

3)      Výstavní poplatky – Klecné    30Kč

                                     - Katalog  25Kč

                                     - Vstupné  25Kč

4) Výstavní výbor ručí za řádné krmení a napájení holubů.

5) Uzávěrka přihlášek je 21.10.2011. přihlášky zasílejte na    

     adresu: Jiří Ludvík

                 Unkovice 196

                 664 63 Žabčice

    (informace na mob. 608 467 356)

6)Holubi musí být na výstavě v Sobotu 5.11.2011 do 8:00 kdy

   bude zahájeno posuzování. Výdej holubů bude po ukončení

   výstavy.

7) Na výstavě se uskuteční soutěž 4 členných kolekcí o Memoriál 

     Josefa Svozila. KOLEKCE MUSÍ BÝT V PŘIHLÁŠCE

     OZNAČENA.

8)Vystavení holubi budou rozděleni na 1.0 a 0.1 nezapomeňte

     toto uvést v přihlášce!!!

9)ZÁJEMCI O NOCLEH SE PŘIHLÁSÍ V PŘIHLÁŠCE.

 

Jméno a příjmení:……………………………………..  Telefon:…………………….

Adresa:…………………………….……………………  

Uzávěrka přihlášek 21.10.2011                                       Podpis:……………………...

Žádám o nocleh: Ano - ne

 

Pohlaví

Barva

Kresba

Kolekce

Číslo Klece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář