Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj č. 2/13

ZPRAVODAJ - 2-2013.pdf

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
KLUB CHOVATELŮ BRNĚNSKÝCH VOLÁČŮ
se sídlem v Praze
Z P R A V O D A J
2 / 2013
1
Vážený příteli!
Dnes dostáváš do rukou další číslo Zpravodaje klubu brněnských voláčů a to 2 / 2013, který přináší informace o činnosti a plánech klubu:
- jarní setkání brněnské pobočky
- zhodnocení již proběhlých letošních výstav a to Speciální výstavy brněnské pobočky a celostátní výstavy v Lysé nad Labem
- zpráva o připravované jubilejní mezinárodní výstavě brněnských voláčů v listopadu příštího roku ve Strakonicích – informace z letního setkání ve Vlčí Habřině
- ve dnech 3. – 5. Ledna 2014 proběhne v německé Osthofenu mezinárodní výstava brněnských voláčů, na kterou je přihlášeno i několik desítek kusů z našeho klubu
- součástí zpravodaje jsou podmínky na lednovou speciální výstavu klubu při středočeské krajské výstavě v Lysé nad Labem a přiložená přihláška, prosím všechny o účast!!!!
- přílohou zpravodaje je evidenční list člena klubu pro rok 2014, prosím o jeho vyplnění potvrzení ZO a předání zpět nejpozději při lednové speciální výstavě, nutné!!!
- zamyšlení nad výstavami a vyhodnocováním výstav
- úprava podmínek klubových memoriálů
Prosím všechny členy klubu o prověření možností zajištění sponzorských příspěvků na jubilejní mezinárodní výstavu 11/2014 ve Strakonicích. Na lednovou speciální výstavu přijeďte s již konkrétními možnostmi. Děkuji.
Pecka Josef
2
Jarní setkání pobočky klubu brněnských voláčů Brno
Setkání se uskutečnilo 2. 6. 2013 u př. Ludvíka v Unkovicích. Ten přítomné seznámil s činností pobočky v roce 2012, která byla bohatá a také úspěšná. Ve zprávě pokladní byli přítomní seznámeni se stavem pokladny a s finančním rozpočtem na letošní rok, který se odvíjí od plánu práce na letošní rok, který opět oplývá pestrostí.
Nejprve jsme pozváni na letní setkání rakouského klubu, spojené s přehlídkou výletků, které se uskuteční 31. 8. Následovat bude setkání klubu ve Vlčí Habřině 8. 9., 21. 9. Bude letní setkání pobočky s hosty z rakouského klubu včetně přehlídky výletků v obci Suchohrdly u Miroslavi. Další akcí bude speciální výstava rakouského klubu v St. Pöltenu ve dnech 26. a 27. 10., na kterou jsme také pozváni a poslední naší akcí bude jednodenní speciální výstava ve Velkých Pavlovicích 2. 11., která bude opět s mezinárodní účastí. Všechny tyto akce jsou zajišťovány převážně sponzorsky členy pobočky, za což jim patří dík.
Po vyčerpání programu se otevřela diskuse k příspěvku př. Ludvíka do informačního zpravodaje klubu. Nakonec jsme prohlédli letošní odchovy, které nebyly v té době přepeřené, ale zajímavé barvou z mezirázového křížení.
V současnosti se navzájem navštěvujeme a kontrolujeme konkurenci v letošních odchovech. Těšíme se na letošní akce a zasíláme přihlášku na naši speciální výstavu, na kterou všechny srdečně zveme.
Ludvík Jiří
Jednatel pobočky Brno
Návštěva u přátel – chovatelé BV v Rakousku
Na základě pozvání od přítele Baswalda z Rakouska jsme se s přítelem Peckou zúčastnili chovatelského setkání v Rakousku. Byli tam přítomni i naši členové z Moravskoslezské pobočky, přátelé Ludvík, Fila a Vít. Setkání se uskutečnilo formou školení na přinesených BV, kteří byli umístěni v klecích pod plátěným stanem v počtu asi 25 kusů. Přednášku prováděl přítel Siller, kdy u každého BV specifikoval přednosti a nedostatky. Na závěr byla laická anketa, kdy sami chovatelé ohodnotili pořadí předvedených holubů. S přehledem na předních místech byli BV moravských chovatelů.
Většina holubů nebyla dopeřená, zatím pokulhávala i jejich klecová drezura a výstavní kondice. U chovatelů převládala hodnocení u drezurovaných BV i přes některé nedostatky týkající se postoje, nasazení nohou a dokonalé tvarové volatosti.
Překvapil mne malý počet chovatelů BV na tomto setkání z Rakouska – pouze 13 členů Klubu BV.
Veltruský Jiří
3
VELKÉ PAVLOVICE 2013
Ahoj kamarádi, chovatelé a milovníci Brňáčků. Dne 2. 11. 2013 jsem jako každý rok navštívil Velké Pavlovice, kde se konala tentokrát jednodenní, již sedmá speciální výstava pobočky klubu Brněnského voláče Brno a rakouského klubu BV. V příjemném prostředí světlé haly se po roce znovu sešli čeští, moravští, slovenští a rakouští obdivovatelé těchto drobných, ušlechtilých elegánů. Moc jsem se těšil mezi přátele i krásné holoubky a návštěva nezklamala mé očekávání. Kamarádské přijetí a mnoho nádherných krasavců. Plejádu barev začínali bílí, 23 holoubků se většinou pěkně předvádělo, vcelku slušná kolekce, mě nejvíce upoutal holoubek př. Baswalda 94b a hlavně holubičky př. Fily mě nadchly svou elegancí. I přes malinko delší zádě, zaujaly krásnýma nahama, štíhlostí a dokonale podvázanými, kulatými volátky. Zaslouženě obdržely 96 a 95 bodů a jednoho ze šampionů. 23 černých kde mě opravdu zaujala holubička př. Schustera, 97b šampion, kterou bych zařadil mezi pět nejlepších holubic výstavy. 7 červených mě ničím nepřesvědčilo, zato mezi 19 žlutými dominovali nádherní holubi a holubičky př. Fily, 1,0 97b šampion a kolekce zaslouženě vybojovala memoriál Pepi Svozila. Vynikali postoji, volatostí, barvou i opeřením. Bravo! Do počtu nejsilnější 36 ks modří černopruzí. Pro nedostatek času jsem jim nevěnoval mnoho pozornosti, přesto mě zaujal svou štíhlostí a dlouhým krkem holoubek 95b př. Baswalda. Pořád mám v oku drobné, hezky světlé, typové holoubky př. Kolouška, kteří by v porovnání s vystavenými holubi určitě obstáli na výbornou. 2,1 červeně plaví př. Víta se mi zdáli drobnější než minule, čistí v barvě štítů, pěkní. 11ks přihlášených žlutě plavých trochu větších, hrubších holoubků, ale krásných typově i barevně dokonalých, velice líbivých. Zde má př. Ludvík více než rovnocennou konkurenci v holoubcích př. Víta, jehož trochu větší, ale jinak nádherná holubička 97b šampion určitě patřila mezi pět nejhezčích holubic výstavy. Bělouše, modré, červené i žluté jsem již viděl lepší, např. u př. Vyorala, šampiona obdržela holubička př. Ludvíka, 97b i přes silně nedorostlý ocas, nutno dodat, že jsem se nedivil jen já. 1,0 andaluský 91b se nepředváděl, ale barevně slušný. Za zamyšlení stojí počet vystavených bělopruhých holubů. Pouze čtyři kusy!!!!!!!!!!!! jen isabel je zoufale málo. I když jsou bělopruzí velice náročnou varietou, naši chovatelé už v minulosti dokázali, že si dokáží s náročnou kresbou poradit. K vystaveným isabelám, které jsou mojí srdeční záležitostí. Obrovské zklamání z neúčasti českých a moravských chovatelů, i kvality předvedených holubů. Isabely př. Sillera mě ničím neoslovily, špatná barva, chybějící pruhy a velice potemnělé zobáky, to isabelám opravdu nesluší. Přesto bych jeho bezpruhou, ale typovou holubičku, špatnou v barvě do chovu uvítal. Na výstavu ale podle mého názoru takoví holubi nepatří.
Čápky 3,3 červené a 3,3 žluté přihlásil př.Pecka. Myslím si, že naši čápci jsou hlavně jemností postav a kvalitou kresby před zahraničními. Vystavení holoubci měli jemné postavy, dlouhé krky, pěkně křížili křídla, měli krásné tabulky, ale chyběla jim předvýstavní příprava. Žlutý holoubek 93b byl kouzelný. 3,3 černé tygry předvedl př. Linda, až na pěknou 0,1 94b měli příliš světlou kresbu. Zajímavého červeného tabulového tygra 0,1 96b předvedl př. Pecka.
Srdcoví 26ks rozdílné kvality, černí př. Sillera, pěkní, štíhlí, kreslení, naopak jeho 1,0 červený 97b šampion byl veliký, hrubý, bez rozet. Většinu chovatelů jeho vysoké ocenění vyděsilo. Trefně to okomentoval rakouský chovatel př. Baswald, jediným slovem ELEFANT. Pěkného 1,0 93b s krásně dlouhým krkem a pěknou kresbou vystavil př. Fabre. Stejně tak chyběly rozety žlutému 1,0 95b ČC a 0,1 94b s pěknou kresbou byla zase hrubá a moc veliká, oba z chovu př. Sillera. Škoda, že své holoubky neukázal př. Zeman, jeho holubi by podle mě dominovali. Moc mě potěšila modrá holubička 92b př. Fabre, jemná, elegantní, typová, jen s horším opeřením na lýtkách. Nádherná ukázka jak má Brňáček vypadat, jedna z nejlepších holubiček výstavy. Hezká byla i červeně plavá srdcová 0,1 94b př. Fabre.
4
Těšil jsem se na sedlaté a jsem smutný z absence černých, žlutých a modrých. Zato na 4,4 červené sedlaté př. Kročila se dívalo moc hezky. Pěkné postoje, na vysokých nohách, nádherní v kresbě, někteří dobře křížili křídla. I přes zamodralé kostřece u dvou holoubků, moc pěkná kolekce, tady Mirek Kročil udělal hodně dobré práce.
Patnácti kusům AOC dominovala nádherná 0,1 96b ČC př. Baswald, typová, štíhlá, elegantní, na vysokých nohách, kresbou připomínající kresbu pštrosí.
Shrnuto a podtrženo, pěkná výstava se spoustou krásných holoubků. Je jen škoda že se se svými holubi nezúčastnilo více českých chovatelů, udivuje to tím spíš, že se jednalo o jednodenní výstavu a mnoho českých chovatelů se přijelo podívat. Přátelé příště vezměte holoubky sebou i proto, že se tu představuje mnoho zahraničních holubů a každý si zde může porovnat kvalitu se zahraniční konkurencí. V neposlední řadě se zde soutěží o velký počet krásných pohárů. Tak nashledanou příští rok a tentokrát snad už i s větším počtem českých holoubků.
Smíšek Josef
5
VII. speciální výstava pobočky Klubu BV Brno
Na výše uvedeném setkání v Rakousku projevili přátelé z Rakouska prosbu uspořádat svou Speciální výstavu rakouských BV při výstavě ve Velkých Pavlovicích.
Výstava dle výstavních podmínek měla být jednodenní, což se skoro tak uskutečnilo, což je škoda. Bylo přihlášeno 240 BV, nedodáno bylo 35 kusů a 5 jich bilo vyloučeno. Vystaveno tedy bylo 200 BV, z toho 92 z Rakouska a 108 z naší pobočky. Vystavovalo celkem 23 chovatelů, 8 z Rakouska, 3 ze Slovenska a 12 z Moravy.
Bílí – poměrně ucelená kolekce, která vykazovala ( což zdůraznil i posuzovatel Cintula) nekvalitní, uvolněné opeření. Dominovala 0,1 př. Fily a ocenění 96b odpovídalo – dobrý postoj, kvalita opeření. Varieta celkově zklamala postojem, slabou volatostí a hlavně kvalitou opeření, které bylo volné nejen na spodku, ale i na voleti a štítech křídel.
Černí – vykazovali zlepšení díky chovatelům z Rakouska, kde 0,1 v kleci 36 byla výborná v postoji, opeření, výšce a nasazení nohou.
Červení – 7 kusů – neucelená kolekce s průměrnou kvalitou. BV bez kresby musí být dokonalí v tělesných proporcích, musí vysoko křížit úzké letky s dokonalým postojem a to červení neměli.
Žlutí v počtu 15 kusů byli podstatně kvalitnější než červení, v klecích 63, 64, 70, 71, 73 a 74 dominovali BV př. Baswalda a Fily. Nutno i zde sledovat zkvalitnění opeření a křížení křídel. Nejlepší kolekce na výstavě.
Modří černopruzí – 34 kusů, kde dominovali BV přítele Baswalda – holubi v klecích 80 a 97 byli předvedeni ve výborné kvalitě s dokonalým postojem, zbarvením, výškou a nasazením nohou. Celkově kolekce velmi nevyrovnaná – jedinci vykazovali nedostatky ve zbarvení, silnějších postavách, vodorovném postoji a uvolněné peří na spodku také BV nesluší.
Žlutě a červeně plaví – 11 kusů, malý počet vystavených BV těchto variet – dobří ve zbarvení, výšce a nasazení nohou. Nutno věnovat větší pozornost velikosti některých jedinců a volnějšímu opeření na spodku.
Bělouši – 21 v barvě modré, červené a žluté. Zde upoutali holubi přítele Baswalda v klecích 130 a 131 a přítele Ludvíka v kleci 141. Tito holubi ukázali dokonalý podklad základní barvy s dobrou kresbou. Někteří 1,0 jsou silnější a málo kříží křídla.
Isabela – 4 kusy přítele Sillera byli celkově nevyrovnaní a zde se projevila neznalost ze strany posuzovatele – isabela bez pruhů nepatří na výstavu a je katastrofou, když obdrží vysoké ocenění. Toto byl omyl s neznalostí vzorníku u českého posuzovatele.
Tygři – 6 ks rakouského chovatele, jen průměrná kvalita se slabou volatostí, vodorovným postojem a uvolněnou ocasní partií – škoda.
Srdcoví – 26 kusů ve všech základních barvách, kolekce neucelená a kvalitativně nesourodá. Co upoutalo: černí zatím velmi mladí s chybějícím postojem, volatostí a nedokonalostí kresby – chybějící rozety u této variety zařazuje BV do třídy G. BV v kleci 198 byl navíc velký bez požadované štíhlosti a byl nazván přítomnými chovateli obrem mezi BV – přesto dostal 97 bodů – tato cesta ke zkvalitnění BV nevede. Stejně tak, jestliže BV v této kresbě má vikvové oči musí mít ocenění jen G. Znalost problematiky této kresby u posuzovatele je žádoucí.
Sedlatí – 8 kusů červených je zřejmé, že je tato varieta ve vývoji, př. Kročil dříve předváděl kvalitnější sedlaté. Přes obtížnost této kresby byli holubi v kleci 219 a 225 kvalitní. Nutno vylepšit zbarvení kostřece, ocasu a pohlídat postoj nohou – někdy přímé, strmé nohy sníží ocenění těchto BV.
AOC – 15 kusů, v zahraničí se začíná omezovat vystavování těchto BV z důvodu nejednotnosti náhledu na tyto BV, kteří by měli být dokonalí v typologické jednotnosti kladené na BV. Zde upoutala 0,1 přítele Baswalda v kleci 235 – dokonalá postava, postoj, volatost i výška a nasazení nohou.
Nutno hodnotit tuto akci jako zdařilou – byli předvedeni BV rozdílné kvality, což máme všichni doma. Špičkových BV nebude nikdy dost – věřím, že v příštím roce se BV zlepší, že budou konkurenceschopní v rámci Evropského klubu BV, který připravuje několik společných akcí s cílem vylepšit BV v rámci celé Evropy.
Veltruský Jiří
6
Vlčí Habřina 09 / 2013
Letní setkání chovatelů brněnských voláčů ve Vlčí Habřině se mimo organizačních otázek a zpráv z jednání ÚOK chovatelů holubů s představiteli klubů neslo v duchu příprav na mezinárodní výstavu k 90. Výročí založení klubu.
Zápis z prvního setkání 7. 9. 2013 – Vlčí Habřina
 hala Strakonice - zajištěno – nutno domluvit úpravu ceny pronájmu (bez katalogu, vytápění) - ing. Veltruský
 katalog – bude zajištěn klubem BV – př. Pecka
 klecné – návrh 3,-EUR – diskuse o zvýšení na 4,- EUR (český vystavovatel dostane zpět 50,- Kč (75,-) za každý vystavený kus) – zvýšení bude definitivně projednáno na VČS v Lysé nad Labem 01/2014
 odznak – velký pro každého vystavovatele (1924-2014) - množství??? 100ks
 odznaky malé – sada cca 6 druhů - množství??? 100sad – odznaky budou poptány u několika firem – zajistí př. Pecka + další členové klubu podle možností, např. př. Klimeš
 další „reklamní“ předměty – budou zajištěny dle možností jednotlivých členů klubu
 zapůjčení klecí při větším počtu holubů (např. možnost od ZO Sedlčany) – bude zajištěno operativně v případě potřeby
 klece – přehlídka vítězů – bude podle počtu přihlášených holubů a prostorových možností výstavní haly
 sponzorské dary – nutno zapojit všechny členy klubu dle jejich možností
 posuzovatelé 2x Rakousko, 3xSRN, 1x Slovensko, ostatní ČR (2-4x) – zajistí ing. Veltruský
 poháry – tituly – memoriály – návrh memoriály vyhodnocovat
 žádost o poháry od UOK a UV – zajistí ing. Veltruský
 jednání s Městem Strakonice – sponzorský příspěvek – poháry – „logo“ města na titulní stranu katalogu - úvodní slovo do katalogu – zahájení výstavy – zajistí ing. Veltruský – nutno v co nejkratším termínu, nejpozději do konce září
 jednán s pivovarem v Protivíně – ing. Veltruský
 klece podestýlka – prověření možnosti použití dřevěné štěpky – př. Kaňka a Klimeš
 vytápění výstavní haly – nutno prověřit možnosti u ZO Strakonice
 burza – prověřit podmínky
 veterinární podmínky výstavy – prověřit
 doprovodný program – pátek v době posuzování a v sobotu dopoledne, prověřit možnosti př. Kaňka a Klimeš
 zpracování předběžných „plakátů“ na propagaci výstavy (Lysá 11/2013, Lysá 01/2014, Osthofen 01/2014) – př. Pecka
 příprava výstavních podmínek a přihlášek
Všechny tyto body byly znovu diskutovány na setkání přípravného výboru 21.10.2014 v Soběslavy. (př. Veltruský, Kaňka, Klimeš a Pecka)
Další informace budou projednávány v lednu v Lysé nad Labem, znovu vyzívám všechny členy k námětům a návrhům, zapojte se do diskuze, na téma Strakonice 2014!!!
Pecka Josef
7
Velké Pavlovice
Posuzování Siler Fabre
Přehlídka vítězů…
8
0,1 Schuster 97b 0,1 Vít 97b
0,1 Fila 96b 1,0 Fila 97b
9
AOC 1,0 Baswald 96b 1,0 Baswald 96b
10
CV Lysá nad Labem
1,0 Potěšil 92b 1,0 Houdek 94b
1,0 Houdek 92b 1,0 Houdek 95b
11
CV – LYSÁ NAD LABEM 2013
Ahoj kamarádi. Dne 16. 11. jsem navštívil CV v Lysé nad Labem. Ve velice pěkném prostředí, i když trošku tmavší a chladnější haly než bývalo v Lysé zvykem a ve společnosti králíků, tu vrkalo a bublalo velké množství krásných holoubků. Psát budu o Brňáčcích, kteří mě počtem pouhých jedenácti kusů velice zklamali. Ne však svoji kvalitou, která byla na solidní úrovni. Hned první černý 1,0 94b. př. Houdka byl špičkový, vztyčený, na pěkných nohách, s kulatým volátkem a krátký v zádi. K dokonalosti mu chybělo jen lepší křížení křídel a větší krotkost, po přiblížení ke kleci se tlačil na zadní stěnu a neumožnil mi zdařilé vyfocení. Až si zvykne na klec, bude mít př. Houdek z tohoto holoubka mnoho radosti. Druhý vystavený černý 1,0 92b. kvalit předešlého nedosáhl. Zato 1,0 červený 95b. čestná cena, př. Houdka byl opět vynikající. Krásně fouklý, s dlouhýma nohama, štíhlý, elegantní, parádně prezentoval krásu B.V. Vedle stojící holubičce 89b., která měla trošku kratší nohy, by naopak větší štíhlost v ramínkách a celková jemnost více slušela. Byla i trošku světlejší v barvě. Přesto si myslím, že si zasloužila lepší ocenění, v době když jsem ji viděl se předváděla moc pěkně a svým temperamentem zaujala mnohé návštěvníky. 1,0 černý tygr př. Houdka mě zaujal kvalitním voletem, postojem i barvou, docela pěkně křížil křídla. V křídlech měl méně bílé kresby, trochu mi vadilo bohaté opeření v podocasníku, ale měl i podstatnou vadu, ohnutý ocas-výluka. Holubička 90b. př. Houdka, přihlášená jako tygr, byla strakatá po celém těle kromě ocasu a hlavních letek. Já si myslím že kresba tygra je jasně daná a takto světlí holuby jsou spíše straky, než tygři a na výstavu, mezi tygry nepatří. Následující pár černých srdcových 92 a 93b. př. Potěšila mě zaujal svými drobnými, štíhlými postavami. Měli poměrně pěknou kresbu, sytou barvu a kvalitní opeření ale trochu více podkleslé nohy. Škoda jen že se velice špatně předváděli, což je určitě stálo lepší ocenění. Přihlášení 2,1 modří srdcoví př. Potěšila, podle mě všechny holubice, lépe řečeno dvě holubičky a jedna holubice. První dvě, oceněné shodně 93b. se mi velice těžko rozhoukávali, ale byli kouzelné. Útlé, jemné, elegantní, na pěkných nohách, postavené a měli i na modré kvalitní peří, jen trošku hrubší bílá kresba, což ale určitě vypadá lépe než holubi bez rozet, které překvapivě často vídáme u holubů v zahraničí. Nádherná ukázka jak by měli holoubci v srdcové kresbě vypadat. Třetí 0,1 95b. byla v postavě trošku hrubší, na mě působila ležatějším postojem a více podkleslýma nohama. Ale měla velice dlouhý krk, moc pěknou kresbu a pěkně se předváděla. Škoda že př. Houdek ani př. Potěšil nevystavili své holuby na Brněnské speciálce, kde by zdatně konkurovali zahraničním holubům. Nezbývá než poděkovat oběma přátelům za zdařilou propagaci našeho Brňáčka a apelovat na další členy i nečleny klubu, aby své holoubky předvedli právě na celostátní, silně navštěvované výstavě, což by vedlo k ještě většímu zájmu o tyto nádherné, drobné a elegantní holoubky.
Smíšek Josef
12
Výstavy - zamyšlení
Krédo dnešních výstav je buď na to mám anebo jsem ochoten obětovat… Toto platí i v bohatších zemích než je naše (viz. poslední evropská výstava).
Smyslem výstav je ukázat to nejlepší co mám na holubníku a také nabídnout k prodeji (či výměně) pro sebe nepotřebné holuby. Jsou plemena holubů, která se na trhu vůbec nedají prodat a tak chovatelům nezbývá nic jiného, než inzerce, která bývá závislá na vzdálenostech, protože dnes není zásilková služba, nebo nabízená je příliš drahá, anebo nabídnout holuby k prodeji na výstavách.
Není tomu tak dávno, kdy byly kritizovány celostátní výstavy v Brně za malou nabídku prodejných holubů. Prodej byl ale ovlivněn limitováním počtu (3ks) vystavovaných holubů od jednoho chovatele, aby byl uspokojen co největší počet přihlášených vystavovatelů z kapacitních důvodů! Jako dlouhodobý garant těchto výstav vím o čem píšu. Počet prodejných holubů na výstavě ještě nemusí vyjadřovat dobrou či špatnou kvalitu vystavených holubů, záleží na chovateli co chce nabídnout k prodeji anonymnímu kupci.
V současné době hodně chovatelů (i v SRN) plemen holubů, která mají speciální klub upřednostňuje vystavování na klubových výstavách před výstavami celostátními i z důvodů finančních (vyšší klecné, manipulační poplatek). Také úspěchů dosažených na těchto výstavách si více váží, protože byly dosaženy při větší konkurenci. Na speciálních výstavách bývá také udělováno více cen, které odměňují kvalitní holuby v jednotlivých barevných a kresebných rázech, což bývá právě lákavou pobídkou k obeslání výstavy. Udělit na celostátní speciálce jednoho šampiona, tři vítěze kolekcí (memoriály) a několik čestných cen je příliš malou odměnou za celoroční snahu chovatelů.
Odůvodňovat pořádání speciální výstavy na výstavě krajské kvůli reprezentaci plemene není vhodný argument, protože kolik návštěvníků výstavy projeví zájem o koupi holubů, což je opět odvislé od nabídky prodeje. Myšlenka pořádání společných speciálních výstav není špatná, ale klub by se měl více angažovat v organizaci těchto výstav co se týče odměňování kvalitních holubů. Termín výstavy (výstav) by se měl posunout na listopad, anebo prosinec, lednový termín je již pozdní, vždyť někteří nedočkavý chovatelé začínají chovnou sezónu již právě v lednu a holuby mají po ozdravných kůrách a nechtějí riskovat ohrožení zdraví svých holubů. Uvedené měsíce jsou také nejvhodnější k nabídce nadbytečných holubů ze svého chovu či doplnění svého chovu. V této době se také koná nejvíce výstav (i v zahraničí), takže je nutné včasné uspořádání termínového kalendáře.
Reprezentaci plemene na celostátních nebo evropských výstavách před velkým počtem návštěvníků by měly napomáhat kluby, aby každé plemeno mělo zastoupení v co nejvíce rázech a mohlo se tak předvést v pestré paletě. Toto je závislé na početnosti chovatelské základny a uvědomělosti členů klubu, vždyť i na speciálních výstavách vystavuje přibližně 50% členů. Je to ožehavá otázka, která se odvíjí od finanční situace klubu a ochotě členů vystavovat, jak již bylo vzpomenuto na začátku.
Význam evropských výstav bych nezlehčoval, vždyť na těchto výstavách je přítomna celá Evropa (i svět) jak výstavně tak i návštěvnicky a kde jinde má možnost např. francouzský chovatel koupit českého holuba, když ne zde! Také chovatelé si úspěchu na výstavě váží (např. Dieter Müller v inzerátu v Aktuelu). A kritika posuzování na těchto výstavách? Co já jsem slyšel kritiky na posuzování….
Vždyť všichni chceme na každé výstavě uspět co nejlépe a proto by jsme měli být sebekritičtí na svoje holuby, které vidíme denně a vždycky se nám líbí? A posuzovatel má na posouzení holuba asi pět minut a asi šest hodin, aby provedl celkové vyhodnocení! Proto velmi záleží na přípravě holubů chovatelem, aby se tito co nejlépe předvedli. Každý holub, který se při posuzování předvádí má k dobru jeden až dva body (někdy i více) proti tomu, který se nepředvádí! A jeden postřeh navíc – nejlépe se předvádí holubi při ukončení výstavy.
Závěrem podávám návrh na udělování titulů na naší speciální výstavě:
- Čestné ceny - dle úvahy a domluvy podle počtu přihlášených holubů
13
- Tři memoriály – na kolekce jsou jasné, ale není jasné pohlaví a věk. V každé kolekci by mělo být zastoupeno obojí pohlaví a nejméně jeden mladý (mohou být i všichni mladí).
- Pět šampionů – ze skupin dle barvy a kresby
o Jednobarevní – bílý, černí, červení, žlutí, stříbrní
o Barevnopruzí – modří černopruzí, plaví, bělouši
o Bělopruzí
o Čapíci a tygři
o Sedlatí a srdcoví
Výběr šampionů se provádí z čestných cen a vybraný holub postupuje bez čestné ceny.
- Jeden vítězný holub – memoriál Jiřího Šimůnka – vítězem se stává holub ( či holubice) výběrem ze šampionů, bez titulu šampion a za něj se doplní na titul šampion další ze skupiny kam náležel.
- Mistr klubu – každý chovatel, který na deset vystavených holubů, bez ohledu na barvu a kresbu získá 940 ? A více bodů.
Ludvík Jiří
Ahoj kamarádi,milovníci Brňáčků.
Až vám bude někdo povídat, že se nedají udělat kreslení holubi ve špičkové kvalitě i po typové stránce, pošlete ho na návštěvu k Vítkovi Dostálů. Dnes 30. 11. 2013 jsme Vítka navštívili s Vaškem Kurelem a oba jsme byli nadšeni kvalitou jeho holoubků. V oddělení holubiček jsem si užíval vyrovnané kolekce isabel, pěkných v barvě i pruzích!!!!! Do extáze mě pak přivedly holubičky sedlaté, drobounké, jemné, elegantní, volaté, krotké a některé už pěkně kreslené. Přesně tak si představuji Brněnského voláče, myslím, že i přítulnost je dědičná a proto je třeba toto roztomilé chování v chovech upevňovat. Když se nám to povede, určitě se najdou další zájemci o chov těchto krásných a navíc i mazlivých a přítulných voláčů. Takoví holoubci zaujmou i nechovatele. Příklad, když vzal Jirka Ludvík holubičku při výstavě na dlaň, obstoupilo ho tolik lidí, že jsem to nemohl ani vyfotit. I červené a žluté holubičky, které má Vítek připravené do isabel byly štíhlé a typové. Podobně i tygři, čapíci, modří a kapratí. Jedna nádhera. V oddělení holoubků jsme si také moc užili. Velice dlouhé nohy, pěkné postoje, dokonalá volátka, pěkná kresba a temperament mě naprosto uchvátily. Zde jsem viděl červeně sedlatého holoubka, do kterého jsem se okamžitě zamiloval, skutečný prototyp BV. Moc to Vítkovi přeji a mám sen o tom, že třeba jednou budou takoví holoubci létat i na mém holubníku. Škoda, že se nedalo fotit, užili byste si všichni, přesto jsem se o to pokusil. Moc to nevyšlo, ale i tak je na něm vidět pěkný postoj, volatost a kresba.
Vítku, děkuji ti za příjemně prožité dopoledne, krásný zážitek a smekám před tvým uměním.
Smíšek Josef
14
Memoriály vyhlašované při speciální výstavě
Okolo vyhlašování memoriálů se v poslední době na setkáních členů klubu brněnských voláčů množí různé diskuze a dohady a proto bych rád v několika větách oživil a částečně upravil podmínky pro získání jednotlivých ocenění. V chovatelské – výstavní praxi se během řady posledních let zavedly ve všech odbornostech čtyřčlenné kolekce, stejně tak je tomu při vyhodnocování soutěžních kolekcí při středočeské krajské výstavě v Lysé nad Labem, jejíž součástí je i naše klubová speciálka. Z tohoto důvodu bylo po dohodě členů výboru odsouhlaseno soutěžit i o memoriály se čtyřmi holuby.
Rozdělení memoriálů podle barevných rázů:
Memoriál př. Šimůnka – nejlépe oceněný BV bez rozdílu barevného rázu a pohlaví.
Memoriál př. Hořeního – nejlepší čtyři kusy jednoho barevného rázu od jednoho chovatele – soutěží jednobarevné a pruhové rázy (bílý, černý, červený, žlutý, stříbrný, modrý černopruhý, plavý červenopruhý, plavý žlutopruhý, modrý šiml, červený šiml, žlutý šiml, atd….)
Memoriál př. Voráčka - nejlepší čtyři kusy jednoho barevného rázu od jednoho chovatele – soutěží bělopruhé rázy (bělopruhý – černý, červený, žlutý, modrý, stříbrný, izabela)
Memoriál př. Pípala - nejlepší čtyři kusy jednoho barevného rázu od jednoho chovatele – soutěží ostatní barevné rázy (sedlatí, srdcový, tygři a čapíci – ve všech barvách)
Podmínky pro získání memoriálů:
Vystavení čtyř kusů brněnských voláčů v jedné barvě a kresbě, bez rozdílu pohlaví (nelze aplikovat, pokud není rozděleno od pořadatele výstavy). Při vystavení více kusů než čtyři se do soutěže započítávají čtyři nejlépe oceněná zvířata stejného barevného rázu.
Pecka Josef
15
Určitě se bude na co dívat….
16
Výbor klubu
přeje všem členům
Veselé a klidné vánoce,
hodně zdraví a štěstí do Nového roku
a plno zdravých, typických a kreslených
brněnských voláčů v chovné sezóně 2014.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář