Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj č. 2/10

 

Zpravodaj č. 2/2010 – Klub chovatelů holubů brněnských voláčů se sídlem v Praze

 

 

 

Vážení přátelé!

 

Dnes dostáváš do ruky druhé číslo našeho zpravodaje pro rok 2010, který ti podá informace o klubu BV za období od naší členské výroční konané 4. září 2010 v obci Vlčí Habřina, okres Pardubice. Účast 22 členů nastínila činnost klubu v roce 2010 ve druhé polovině roku, což vyvrcholilo evropskou výstavou konanou 5. – 7. 11.2010 v Essenbachu.

 

 

  1. Informace o konání výroční členské schůze ve Vlčí Habřině v sobotu 4. září 2010 včetně usnesení z této schůze.
  2. Informace a vyhodnocení naší účasti na evropské výstavě brněnských voláčů za účasti deseti států včetně vyhodnocení bodového.
  3. Krátká informace o národní výstavě v Lysé nad Labem konané 12. – 14.11.2010 v Lysé nad Labem.

 

Za výbor Klubu BV – předseda

Janoušek Ivan

 

__________________________________________________________________________

 

V úvodu tohoto zpravodaje Vám oznamujeme smutnou zprávu, že Klub brněnského voláče opustil člen Klubu BV:

 

 

Manfréd Obermaier – Bušovice, okres Plzeň

 

Je škoda, že nás opustil tento aktivní člen, chovatel modrých bělopruhých a isabelových brněnských voláčů.

Čest jeho památce!

 

Vážení přátelé, kamarádi, milovníci a chovatelé BV

 

 

            Vítám Vás na dnešní VČS a v krátkosti zmíním akce v roce 2009 až 2010.

            První akcí byla výstava Moravské pobočky v Litovli, kde bylo vystaveno 82 kusů BV – posuzovatel přítel Zaňát ze Slovenska. Podrobné hodnocení bylo uvedeno v klubovém zpravodaji a případné dotazy zodpoví předseda pobočky Jiří Ludvík.

            Také na Slovensku pracuje klub BV, který sdružuje 14 chovatelů. Ten pořádal 17.10.2009 svoji speciální výstavu, kde bylo vystaveno 148 BV. Na posuzování byli pozvání přítel Svatuška a Ing. Veltruský, kteří provedli hodnocení dle zvyklostí, ale kde se nesetkali s pochopením především z vedení Slovenského klubu. Případné dotazy podá přítel Svatuška, Ing. Veltruský.

            Dále se konala výstava BV klubu z Německa ve dnech 7. – 8.11.2009 v Landenbergu – účast jen 737 BV. Případné dotazy podá Ing. Veltruský.

            Ve dnech 28. – 29. 11.2009 vystavovala své BV v Bavorsku skupina Východ v Mailingu – účast 536 BV. Výstavu shlédli naši členové Ing. Veltruský, Svatuška, Vrba a přítel Vyoral.

            Největší akcí minulého roku byla Evropská výstava v Nitře. Expozice BV čítala 143 BV – 4. místo v rámci plemen vystavených z České republiky. Brněnské voláče vystavovalo 21 chovatelů z Čech, Slovenska, Rakouska a Německa. Bylo to důstojné předvedení BV na Evropské scéně – posuzoval přítel Veltruský na solidní úrovni, ale nezavděčil se.

            Poslední a pro nás nejvýznamnější byla speciální výstava 8. – 10.1.2010 v Lysé nad Labem. Zde bylo vystaveno 243 BV. Tuto výstavu jsme většinou všichni shlédli, proto je nepotřebné ji dále hodnotit. Neštěstím této výstavy bylo posouzení čapíků a tygrů. Posuzovatel ze Slovenska nerespektoval nově definovanou toleranci vzorníku ohledně zbarvení sedmi krajních letek. Přitom přítel Pauzr vystavil velký počet kvalitních čapíků.

 

            Během minulého období jsme se mimo na výstavách setkali v září 2009 zde, ve Vlčí Habřině, kde jsme projednali potřebné věci – EV Nitra, speciální výstava Lysá nad Labem a podobně. Za přijetí a vytvoření vynikajících podmínek a pohoštění je třeba znovu poděkovat přátelům Machovi a Kolářovi. Další setkání uspořádal přítel Pauzr na své farmě v Osinalicích 19. června 2010, kde se zúčastnilo 12 členů na přátelském posezení.

            O činnosti Moravskoslezské pobočky nás jistě bude informovat její předseda, přítel Jiří Ludvík.

            Několik slov o Slovenském klubu podal informaci přítel Cintula.

            Tolik k naší výstavní a členské činnosti, kterou zajišťovali členové výboru v osobním nebo telefonním styku s řešením dobrého chodu klubu.

            Součásti výstav jsou dobří posuzovatelé – v minulosti náš klub měl 8 českých posuzovatelů – Baláš, Hejral, Kučera, Levora, Pikal, Svatuška, Svozil, Ing. Veltruský. Dnes máme již jen jednoho – Ing. Veltruského, neboť ostatní z různých důvodů neposuzují. Je velká škoda, že přítel Dostál Vít nedotáhl svou adepci do konečné fáze posuzovatele. Obracím se proto na vás, mladší chovatele BV, nezkusíte to? Pro letošní rok z klubu z různých důvodů odešlo 10 chovatelů, což se jistě projeví ve výstavní činnosti a bude nutné získat do našich řad několik nových aktivních členů. Poohlédněte se a doporučte chovatelům chovat brněnské voláče.

Zpravodaj – vychází pravidelně v dobré kvalitě a vše je na bedrech jednatele, jemuž je třeba za tuto činnost poděkovat. Je škoda, že nevyužíváte tento Zpravodaj ke svým názorům na chov BV, případně jejich vystavování. Vím, o čem mluvím, neboť jsem po dobu 18 let vydával také Zpravodaj jak pro náš klub, tak pro klub Českých bubláků. Slušně žádám a prosím každého z Vás, pomozte článkem nebo dejte nám podklad pro uvedení a zpracování Zpravodaje.

 

Nyní, co nás čeká:

 

  1. Výstavní a osobní účast na 100. výročí založení klubu BV v Německu.
  2. Výstava ČSCH v listopadu v Lysé nad Labem.
  3. Speciální výstava našeho klubu BV v lednu 2011 v Lysé nad Labem. Výstava v Litoměřicích se v letošním roce nekoná. Výbor klubu apeluje na vystavování BV na dalších regionálních výstavách z důvodu propagace BV a pište o účasti na těchto výstavách se zveřejněním ve Zpravodaji.
  4. Výstava Moravskoslezské pobočky, která bude spojena s výstavou Slovenského klubu.

 

Je také na čase začít přemýšlet o výročí devadesáti let našeho klubu BV a jeho důstojných oslavách. Jsou sice ještě 4 roky času, ale to není mnoho. Zde nutno přemýšlet o určení a výběru místa konání speciální výstavy k tomuto výročí.

Dle pořadí:

1. mezinárodní výstava BV se konala v roce 1984 při konání národní výstavy v Brně.

Pěnčín 1989 – do této doby nejhezčí a nejvýznamnější akce klubu zajišťovaná přítelem Šimůnkem a Janouškem.

Písek – také významná a pěkná Evropská výstava – Ing. Veltruský

Výstavy s mezinárodní účasti konané v Mikulově, které zajišťoval přítel Svozil.

 

Tyto akce se vyznačovaly pěknými, temperovanými výstavními prostorami, perfektní společenskou akcí včetně vhodného ubytování a dobrého servisu pro BV. Je třeba zajistit obdobné podmínky i pro 90. výročí našeho klubu – zajistěte – nabídněte.

Mám zato, že jsem v krátkosti vyčerpal vše, co bylo třeba. Budu jistě doplněn dalšími řečníky a podrobnosti probereme v diskusi. Žádám Vás, o věcnou diskusi, kladný přístup k průběhu Výroční členské schůze, ať vše rychle a dobře projednáme a zbyde nám více času na odborné, kamarádské popovídání.

Děkuji všem a každému z Vás, co jste pro náš klub BV a našeho brněnského voláče v minulosti udělali, případně uděláte. Především Vás žádám, ty chovatele, kteří na to mají, o zaslání dostatečného počtu BV do Německa. Jde o naší representaci, slušnost i povinnost vůči našim německým přátelům. Také předpokládám Vaší velkou, osobní účast na výstavě v Německu. Jedná se o mimořádnou akci, kterou je škoda si nechat ujít. Můžeme navázat nové kontakty a získat zvířata do svých chovů.

Nemůžu jinak, než poděkovat jednateli Ing. Veltruskému a pokladníkovi příteli Houdkovi – to jsou přátelé na svém místě. Děkuji takém milým hostitelům za jejich vstřícnost a bohaté pohoštění.

Nám všem do nastávající výstavní sezóny hodně úspěchů v propagaci brněnského voláče a chovatelské úspěchy v nové, chovné a výstavní sezóně. Hodně rodinných a osobních úspěchů, hlavně zdraví a štěstí.

 

 

 

Zpráva předsedy klubu BV na Výroční členské schůzi konané 4. září 2010

Janoušek Ivan

 

 

 

 

 

Usnesení z VČS ze 4.9.2010

 

 

            Usnesení z výroční členské schůze klubu chovatelů brněnských voláčů konané 4. září 2010 v Vlčí Habřině.

 

 

            Výroční členská schůze schvaluje:

-          příspěvek na speciální výstavu v Německu 100 Kč na holuba a v případě společného odvozu holubů na výstavu – úhradu dopravy

-          zajištění poháru, který bude věnován na výstavu do Essenbachu

-          příspěvek na speciální výstavu Moravskoslezské pobočky klubu BV na zakoupení poháru ve výši 300 Kč

-          uspořádání speciální výstavu Moravskoslezské pobočky ve Velkých Pavlovicích ve dnech 18. – 19.12.2010

-          konání výroční členské schůze v sobotu od 16:00 při speciální výstavě v Lysí nad Labem

-          výdej nánožních kroužků bude proveden na speciální výstavě v Lysé nad Labem

-          členský příspěvek klubu BV pro rok 2011 bude 200 Kč

-          přijetí nových členů Kozák Ladislav – Vyšehněvice 9, 533 41 Lázně Bohdaneč, Rohrer Václav – U Mlýna 281, 691 26 Pouzdřany                                                                             

Rohrer Patrik – MCH – U Mlýna 281, 691 26 Pouzdřany

-          vyhlášení memoriálu Josefa Svozila na nejlepšího výletka Moravskoslezské pobočky

 

 

 

Výše uvedené usnesení bylo přítomnými schváleno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodové vyhodnocení účasti v Essenbachu

počet celkových bodů/ počet holubů

 

 

 

 

 

 

 

96b.

95b.

94b.

93b.

92b.

91b.

90b.

oB-88

Průměr

Fila

1

2

6

2

3

1

 

1

93,2

Vrba

1

1

1

3

4

 

 

 

93,2

Vít

 

2

1

1

 

 

 

4

91,1

Ludvík

 

 

1

1

5

3

 

 

92,0

Houdek

 

 

3

 

2

1

 

2

91,6

Cintula

 

 

 

 

3

3

2

 

91,1

Drobílek

 

 

 

1

1

2

 

 

91,7

Rohrer

 

 

 

 

2

3

 

1

90,8

Krespl

 

 

 

2

1

 

 

 

92,7

Dostál

1

1

5

3

6

3

 

1

92,7

Veltruský, Ing.

 

2

4

2

1

1

 

 

93,5

Svatuška

 

3

1

2

3

 

1

 

93,1

Maňák

 

 

1

 

1

1

2

 

91,4

Kaňka, Ing.

 

 

 

1

1

3

3

 

91,0

Smíšek

 

4

7

2

3

4

 

 

93,2

Pecka

 

1

2

2

2

2

1

 

92,5

Mach

 

 

 

 

2

1

 

 

91,7

Zeman

 

 

 

 

 

1

2

1

89,8

Kročil

 

1

2

2

1

 

 

 

93,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: jednatel klubu BV

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Essenbach 2010 - díl 2