Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj č. 1/2011

 

Zpravodaj č. 1/2011 – Klub chovatelů holubů brněnských voláčů se sídlem v Praze

 

 

 

Vážení přátelé!

 

 

Dnes dostáváš do ruky první číslo našeho Zpravodaje pro rok 2011, který Ti podává informace o tom, co se událo v začátku roku 2011 a následně co výbor klubu připravuje na rok 2011, který zcela jistě vyvrcholí při lednové speciální výstavě Brněnských voláčů v Lysé nad Labem.

Hned v úvodu bych chtěl na Vás apelovat, abyste do tohoto Zpravodaje psali i Vy, postřehy z návštěv cizích holubníků pro informaci všech členů a pro jeho zpestření.

 

 

Informace pro členy:

 

 1. Dne 10.9. tj. v sobotu 2011 se od 10:00h koná tradiční setkání v obci Vlčí Habřina s programem, který připravují naši členové přátelé Mach a Kolář – věříme, že účast bude opět hojná.
 2. Kroužky pro rok 2012 objednejte u jednatele s tím, že tyto zajišťuje klub Brněnského voláče – ne, jak je uvedeno v časopise Chovatel, který vychází z poznatku, že někteří členové klubů nejsou členy ČSCH a z tohoto důvodu je snaha kroužky klubům odebrat. Náš klub má všechny doklady o členství v ČSCH v pořádku, a proto, máš-li zájem o kroužky přes klub, toto sděl do 15.8.2011.
  Kroužky mají objednány a klub je zajistí členové:
  Vyoral – 400 ks, Ing. Veltruský – 40 ks, Ing. Novák – 30 ks, Hašek – 70 ks, Ivan Janoušek – 30 ks, Puffer – 40 ks, Svatuška – 60 ks, Maňák – 50 ks, Ing. Kaňka –
  50 ks, Zeman – 50 ks, Jevický – 30 ks, Pauzr – 50 ks, Růžek – 40 ks, Vrba – 50 ks,
  Ing. Kurel – 20 ks, Dostál – 200 ks, Houdek – 30 ks, Langr – 30 ks, Pecka – 50 ks.
  Případné změny, prosím, okamžitě nahlaste – do 15.8.2011.
 3. Výbor klubu upozorňuje členy, že se opět pořádá výstava v Litoměřicích v termínu, který bude uveden v časopise Chovatel.
 4. Pobočka klubu na Moravě pořádá svou speciální výstavu ve dnech 5. – 6.11.2011
  ve Velkých Pavlovicích, viz. samostatná přihláška, která je součástí Zpravodaje.        
 5. Klubová speciální výstava se bude opět konat dle rozhodnutí VČS v lednu 2012 v Lysé nad Labem – sleduj časopis Chovatel, kde budou vytištěny a připraveny přihlášky – klub tyto nebude rozesílat.
 6. Na setkání v Německu je požadavek evropského klubu o stanovení místa konání a termínu naší jubilejní výstavy v roce 2014 – bude zveřejněno v zahraničních časopisech. Při 90. výročí našeho klubu je příslib, že se tato výstava bude konat
  v ČR. Z tohoto důvodu přijď s návrhem do Vlčí Habřiny, kde uspořádat tuto výstavu v předpokládaném počtu cca 1000 ks Brněnských voláčů včetně organizačního zajištění, termínu a sponzoru.
 7. Celostátní výstava drobného zvířectva se koná 18. – 20.11.2011 v Lysé nad Labem – Klub BV žádá členy o účast na této celostátní výstavě.

 

 

Výbor klubu

 

 

 

 

Pozvánka

 

Na tradiční setkání chovatelů Klubu brněnského voláče, které se uskuteční v sobotu 10.9.2011 od 10:00h v obci Vlčí Habřina – okres Pardubice, 2 km od Rohovládové Bělé. Klece pro holuby budou připraveny venku mimo halu, případně v hale. Na programu jsou organizační záležitosti a informace o výstavách v zahraničí.

Zve výbor klubu a chovatelé, kteří akci zajišťují a připravují.

 

 

                                                                                                                      Výbor klubu

 

Vážení přátelé, kamarádi: Zpráva předsedy na výroční členské schůzi v Lysé nad Labem při  konání naší speciální výstavy 15.1.2011.

 

Vítám Vás na dnešní VČS a je na mně, abych v krátkosti zhodnotil činnost našeho klubu v minulém roce. Jako první akce byla speciální výstava v lednu roku 2010, to jen pro připomenutí, přesto, že o ní bylo řečeno dost. V září jsme uspořádali již tradiční podzimní setkání a to opět ve Vlčí Habřině. Setkání to bylo zdařilé, nejen milým přijetím a pohoštěním pořadatelů, tak především úkoly, které jsme pro následnou činnost klubu projednávali.
I výměna holubů byla prospěšná.

Akce největšího rozsahu a významu roku 2010 byla určitě výstava a oslavy 100 let Klubu chovatelů BV v Německu. Naše účast jak počtem vystavených holubů, tak i osobní účast návštěvníků byla velice dobrá. Kdo do Německa dojel, viděl a jistě nelitoval této velkolepé akce. Téměř 2500 BV vystavených ve vysoké kvalitě a dalších 250 BV v burze – byla to úchvatná a nezapomenutelná podívaná, včetně nádherných zážitků při večerním programu na oslavné schůzi. Povedlo se to velice dobře. Za to patří dík nejen německým přátelům, našim vystavovatelům a návštěvníkům, ale především našemu jednateli Ing. Veltruskému za nezištnou práci pro realizaci naší kolekce. Všechno bylo na jeho bedrech a za to mu patří poděkování.

Na popud přítele Pauzra se sešlo 12 členů klubu BV u něho na farmě na neformálním, kamarádském setkání.

Výstava Chovatel konaná 12. – 14.11.2010 na výstavišti v Lysém nad Labem byla také obohacena BV vystavovaná našimi členy. Zde účast utrpěla v předstihu konanou jubilejní výstavou BV v Německu.

Další neopomenutelnou akcí byla výstava pobočky Brno konaná ve dnech 18. – 19.12.2010 ve Velkých Pavlovicích, kde bylo vystaveno 190 ks BV – výstava spojená s účastí členů klubu ze Slovenska.

Nyní se vrátím k naší speciální výstavě konané 14. – 16.1.2011 v Lysé nad Labem. Co k výstavě říci – slušní holubi, přátelská diskuze. Hlubší hodnocení nechám na posuzovatelích a na názorech našich členů. Je s podivem, že výstavu obeslalo méně chovatelů s menším počtem holubů, než v Německu.

Ještě k výstavě v Essenbachu: Při této výstavě byl založen Evropský klub chovatelů BV. Do čela tohoto klubu byl zvolen přítel Erwin Sedlmeier, za náš klub byl jmenován Ing. Jiří Veltruský, který je místopředsedou Evropského klubu BV a zástupcem pro východní státy.

Týden před touto výstavou jsem obdržel dopis od přítele Sedlmeiera. V něm mimo pozdravů a poděkovaní za naší účast na výstavě, nás informuje o výši poplatku našeho klubu BV do Evropského klubu BV. Klub do 50 členů přispívá ročně 10 EURO při členské základně Klubu BV do 50 členů – úhrada provedena na rok 2011 a 2012.

Děkuji Vám všem, kteří jste pro klub pracovali a přeji Vám vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí včetně chovatelských úspěchů.

 

 

                                                                                                                      Janoušek Ivan

 

Brňáci na celostátní výstavě v Nitře

 

Ve dnech 26. – 28. listopadu 2010 se v Nitře na známém výstavišti Agrokomplexu uskutečnila 13. celosvětová výstava zvířat. Součástí expozice holubů bylo i 63 vystavených Brněnských voláčů ve 12 barevných a kresebných rázech. Na porovnání, na celostátní výstavě v Lysé nad Labem v roce 2010 bylo vystaveno jen 27 BV! Počet vystavených BV v Nitře mě osobně potěšil a je vidět, že na Slovensku si BV získávají popularitu na rozdíl od Slovenského klubu BV, který začíná stagnovat – v roce 2010 se nekonala klubová výstava, z klubu pomalu odcházejí členové a to z důvodu arogance hlavního představitele klubu, ale to je už na jiné téma. Zpět do Nitry – bílých bylo vystaveno 5, průměrní BV se slabším křížením křídel s pěknou 0,1 – udělena ČC – vystavovatel Koczman. Tradičně silné zastoupení měli černí BV – 18 ks – udělena ČC na holuba – vystavovatel autor článku. 1,0 byli kvalitnější, ale musí zlepšit tvar volete a odbourat vodorovnější postoje. Modrých černopruhých bylo vystaveno 10 ks – pěkná kolekce, holubice jemné v typu s dobrou drezůrou a volatostí. Našli se však jedinci s krátkých krkem a slabou volatostí, vodorovným postojem a horším nasazením nohou. Žlutých bylo vystaveno 6 – nejlepší kolekce s pěknou volatostí na vysokých a dobře nasazených nohách – nutno zlepšit  intenzitu barvy. V této varietě byl udělen šampión SR na holubici a titul Mistr SR na nejlepší kolekci. V obou případech byl chovatelem přítel Siget – holoubci přihlášeni na vnuka.

Po jednom zástupci variety žlutěplaví a červenoplaví v průměrné kvalitě. Modří bělopruzí vystaveni 2 ks, zaujali jen čistými pruhy! Červeníbělopruzí v počtu 8 ks se málo předváděli, slabá volatost, se slabší přípravou na výstavu – kvalitnější 1,0. Izabely 4 ks byly hrubších postav, slabší v křížení křídel, v barvě byly dobré. Černí sedlatí – 4 ks měli nepřesnosti v kresbě, málo jemné postavy a chyběla jim klecová drezůra. Červení sedlatí – 2 ks – 1,0 slušné kvality na vysokých nohách, 0,1 je málo předváděla, se slabším křížením křídel. Žlutí sedlatí 2 ks, zde udělena ČC na 1,0 – vystavovatel přítel Zaňát – holub nejlepší ze všech sedlatých, měl kulovité vole na dlouhém krku, dobře nasazené nohy, nedostatkem byla nepřesná kresba.

Je dobře, že si BV našli pevné místo na celostátní výstavě SR a jen na škodu, že se v tomto termínu konala moravskoslezská výstava v Přerově, což by jistě zvýšilo počet výstavách BV v Nitře. Toto ovšem platí i na ostatní plemena holubů.

 

                                                                                                          Cintula Juraj

 

 

Pozvánka

 

na speciální výstavu pobočky Brno Klubu chovatelů Brněnských voláčů spojenou se mezinárodní účastí, která se koná ve Velkých Pavlovicích ve dnech 5. – 6.11.2011 ve výstavní hale ČSCH. Výstava bude otevřena 5.11. od 13:00 do 17:00 a 6.11. od 8:00.

 

Výstavní podmínky ve zkrácené formě – uvádíme v tomto Zpravodaji:

 

 1. vystavovat BV všech rázů včetně AOC – nečlenové zaplatí navíc manipulační poplatek 50 Kč
 2. přihlášená zvířata při předání musí být doprovázeni veterinárním potvrzením
 3. poplatky: klecné 30 Kč, katalog 25 Kč, vstupné 25 Kč
 4. uzávěrka přihlášek 21.10.2011 – zasílejte na adresu – Jiří Ludvík, Unkovice 196,
  664 63 Žabčice – telefon: 608 467 356
 5. vystavení holubi budou rozděleni na 1,0 a 0,1, uveďte v přihlášce
 6. zájemci o nocleh se přihlásí u Jiřího Ludvíka

 

Jiří Ludvík

pobočka Brno

Na přání členů klubu byl upřesněn seznam členů Klubu BV s tím, že některé údaje, vinou členů, není úplně přesný – požadovaný tiskopis nebyl vyplněn přesně.

 

 

Cintula Juraj                                                                                      modrý černopruhý

Šajdíkove Humence 118, 906 07  Slovensko                                   černý

 

Černý Václav                                                                                    modrý černopruhý

Na Lánech 18, 570 01  Litomyšl                                                      modrý bělopruhý

 

Dostál Vít                                                                                         modrý černopruhý

Chotělice 14, 503 53  Smidary                                                         červený bělopruhý

                                                                                                          tygr

                                                                                                          kapratý

                                                                                                          černý čapík

                                                                                                          červený sedlatý

                                                                                                          izabela

                                                                                                          plavý červenopruhý a

                                                                                                          žlutopruhý

                                                                                                          křížení

 

Drobílek Jiří                                                                                      červený

664 77  Syrovice, 201

 

Fila Marek                                                                                         bílý

Starovice 322, 693 01  Hustopeče

 

Grebáč Juraj                                                                                      černý

906 06  Vrbovce                                                                               tygr

 

Hašek Petr                                                                                        bělopruhý ve všech barvách

Alešova 1139, 511 01  Turnov

 

Holubec Oldřich                                                                               tygr ve všech barvách

Valteřice 127, 514 01  Jílemnice                                                       čapík ve všech barvách

 

Houdek František                                                                             černý a červený čapík

Zelená 314, 533 72  Moravany                                                         tygr

plnobarevný černý a červený

 

Janoušek Ivan                                                                                   bělopruhý červený

Čičavy 36, 463 45  Pěnčín

 

Ing. Jevický Vladimír                                                                       izabela

Žákova 121, 332 01 Nezvěstice                                                       modrý černopruhý

 

Janoušek Zdeněk                                                                              modrý černopruhý

Podhradí 163, 276 01 Mělník

 

Ing. Kaňka Miloslav                                                                         izabela

Tyršova 288/III, 392 01 Soběslav                                                    černý tygr

                                                                                                          černý

                                                                                                          žlutý

 

Klimeš Jiří                                                                                         bělopruhý stříbřitý

Fügnerova 875, 373 41 Hluboká nad Vltavou

 

Knespl Josef                                                                                     bílý

Okružní 251, 570 01  Litomyšl                                                         modrý černopruhý

 

Kolář Miroslav                                                                                  izabela

513 13  Řečany u Prahy                                                                    bílý

 

Koloušek Josef                                                                                 modrý černopruhý

373 49  Mydlovary 11

 

Kročil Miroslav                                                                                 červený                      
671 78  Suchohrdly 85                                                                     červený sedlatý

 

Langr Jan                                                                                          modrý černopruhý

569 51  Morašice, 83                                                                         šiml

                                                                                                          žlutý

                                                                                                          bílý

 

Ludvík Jiří                                                                                        bílý

Unkovice 196, 664 63 Žabčice                                                         modrý černopruhý

 

Mach Jiří                                                                                           modrý černopruhý

Jiráskova 671, 535 01  Přelouč                                                         šiml

                                                                                                          černý

                                                                                                          žlutý

 

Maňák Milan                                                                                     bělopruhý červený a černý

Arnoštovice 17, 257 89 Heřmaničky

 

Ing. Novák Milan                                                                             bílý

Na Lánech 82, 571 01 Litomyšl                                                       modrý srdcový

 

Pauzr Bohuslav                                                                                 čapík červený a černý

Nové Město 295, 471 41  Dubá                                                       tygr červený, žlutý a černý

 

Pecka Josef                                                                                       tygr černý, červený

Zadní Chlum 7, 262 34  Milešov nad Vltavou                                 čapík černý, červený

 

Puffr Vladimír                                                                                  černý sedlatý

Plešivec 340, 381 01  Český Krumlov

 

Ing. Potěšil Jiří                                                                                  černý srdcový

Sakařova 636, 530 03 Pardubice                                                      červený srdcový

 

Růžek Eduard                                                                                              bílý

1.máje 1173, 511 01 Turnov

 

Smíšek Josef                                                                                     bílý

Do Újezda 285, 190 11, Praha Běchovice                                        izabela

                                                                                                          žlutý a černý sedlatý

 

Svatuška Josef                                                                                  bělopruhý červený a žlutý

Obora 4, 440 01 Louny

 

Valenta Miloš                                                                                   čapík a tygr černý

Rosweltova 192/IV, 503 51  Chlumec nad Cidlinou

 

Ing. Veltruský Jiří                                                                             černý bělopruhý

Na Kloboučku 475, 262 72  Březnice, tel. 603 839 135                  černý sedlatý

 

Vít Vlastimil                                                                                     plavý žlutopruhý a

Vychodilova 7, 616 01  Brno                                                                       červenopruhý

 

Mgr. Vrba Jaroslav                                                                           bílý

Pražská 261, 411 18  Budyně nad Ohří                                            modrý černopruhý

 

Vyoral Miroslav                                                                                plavý žlutopruhý a

Hlavní 30/65, 747 71  Brumovice                                                     červenopruhý

                                                                                                          modrý černopruhý

                                                                                                          šiml ve všech barvách

                                                                                                          žlutý a červený sedlatý

 

Zaňát Miroslav                                                                                  červený a žlutý sedlatý

Šajdíkove Humence 10, 906 07  Slovensko                                     červený bělopruhý

 

Zeman Petr                                                                                       žlutý a modrý srdcový

Husova 747, 517 41  Kostelec nad Orlicí                                        

 

Hlavica Rudolf                                                                                 modrý černopruhý a

Ke Stadionu 1188, Kyjov                                                                 bělopruhý

 

Jurný Josef                                                                                        izabela

Dolní Loučky 313, 594 55 Dolní Loučky                                        dolní sedlatí

 

Rohrer Václav                                                                                              žlutý

U Mlýna 281, 691 26  Pouzdřany

 

Rohrer Patrik (MCH)                                                                        černý                          
U Mlýna 281, 691 26  Pouzdřany

 

Vízek Oldřich                                                                                   plavý žlutopruhý

Sožská 187/VII, 290 01  Poděbrady

 

Kozák Ladislav                                                                                 černý

Vyšehněvice 533, 533 43  Rohovládová Bělá                                  bílý

 

Poznámka: Seznam uveden k 1.7.2011 – příště pište úplné požadavky ze strany Výboru (telefonní čísla).

 

 

Informace o změně vedení naší pobočky Brno

 

Při setkání členů pobočky dne 14.5.2011 došlo ke změně názvu Moravskoslezské pobočky na pobočku Brno a změnu ve výboru této pobočky:

Předseda                                                                    Fila Marek

Místopředseda                                                                      Kročil Miroslav

Jednatel, pokladník                                                   Ludvík Jiří

Vzdělovatel                                                               Cintula Juraj

Člen výboru                                                               Rohrer Václav

Předseda RK                                                             Drobílek Jiří

Člen RK                                                                    Vít Vlastimil

Brněnský voláč – kresba sedlatý

 

Sedlatá kresba patří mezi nejoblíbenější kresby většiny plemen holubů a též se tato obliba nevyhnula brněnskému voláči.

V minulosti byla snaha našich i zahraničních chovatelů vyšlechtit brněnského voláče v kresbě sedlaté, ovšem tyto pokusy nebyly úspěšné, snaha o křížení brněnských voláčů s českými staváky, ulstry apod. nepřinášelo typologickou dokonalost brněnského voláče s jeho typickými vlastnostmi. Závěrem z pohledu do historie vzniku této kresby u brněnského voláče nutno opakovat slova nestora v chovu brněnských voláčů a jeho znalce Jindřicha Voráčka zveřejněná v časopise Rádce č.5 z roku 1960 cituji: „s vyšlechtěním sedlatých brněnských voláčů získali jsme tak špatné zkušenosti a výsledky, že mám zato, že obrázky sedlatých brňáků z poloviny 19. století byly jen zbožným přáním, stejně tak jako německé obrázky brňáků v kresbě anglických nebo francouzských voláčů“.

Vznik této dnes již výborné variety nutno přičíst panu Dr. Morosártovi z Holandska, který se po dobu 25 roků pokoušel vyšlechtit tuto krásnou varietu. Její vznik velmi dobře popsal v Aktuelu 1976, kde byl zveřejněn způsob vzniku a použité křížení při vzniku této krásné variety. K dokonalosti přivedl tuto varietu v Německu přítel Wolfgang Schreiber z Landshutu a následně další chovatelé z Německa, kteří měli zálibu ve vzniku nové variety u brněnského voláče.

 

Prvé brněnské voláče v kresbě sedlaté (2 páry černých) dovezl autor této části přímo z chovu přítele Schreibera (dnes předsedy celoněmeckého klubu brněnského voláče – již tuto varietu nechová, předal celý chov sedlatých svému příteli Ecksteinovi), kteří dali základ zájmu o sedlaté brněnského voláče v ČSR. Na přelomu 80. a 90. liet začal velký rozvoj o tuto kresbu v ČSR, zájem byl obrovský (přítel Čermák, Holubec, Pufer, Jasovský a další), což prokázaly speciální výstavy klubu brněnského voláče, kde bylo předvedeno i 80 ks této krásné kresby. V závěru 90. let se začal snižovat zájem o brněnského voláče této kresby, což bylo způsobeno její obtížností, chovatele odradilo malé procento (max.20%) od chovů schopných výstavy a není mnoho chovatelů, kteří se dokáží „dívat“ na nekreslené sedlaté, kteří jsou nutní k zařazení dochovu. Přes úbytek chovatelů je tato kresba ČR zastoupena ve všech 4 základních barvách, které jsou uvedeny ve vzorníku tohoto plemene. Kresbě sedlaté brněnských voláčů dominují modří a černí, kteří z hlediska typologického jsou výborní s požadovanou výškou nohou, nasazením, dobrým zbarvením. Problematikou je dosažení kresby jako u všech sedlatých, narůžovělé zbarvení obočnice, hrubší  proporce u samců, slabší křížení křídel, nečisté zabarvení zobáku. Kontrast těchto barev vůči základní barvě bílé dává záruku oblíbenosti této kresby. 

 

Horší kvalitou zaostávají červení sedlatí brněnští voláči, kteří mají již typologické nedostatky (silnější, hrubší) nemají dokonalou kulatost volátka, občas mají problémy s přímým – strmým postojem nohou. Ani zbarvení (i když není tou nejdůležitější problematikou) je většinou zamodralé, nečisté. Stejně se zde opakují problémy s kresbou požadovanou vzorníkem. Zatím nejméně dokonalí jsou žlutí sedlatí brněnští voláči. Jejich problémem je typologická nedokonalost, jsou vodorovného držení těla, volátko není kulovité, postoj nohou a jejich nasazení vykazuje nedostatky. U této variety se nevyhnou chovatelé intenzivnějšímu křížení s plnobarevnými brněnskými voláči, kteří jsou v tomto plnobarevném provedení nejdokonalejšími brněnskými voláči, kteří překonávají i bílé brněnské voláče. Toto křížení jistě dá základ dokonalému typu u sedlat kresby, nezhorší zbarvení a nebude problémů se zabarvením zobáku.

 

Brněnský voláč v kresbě sedlaté trvale zakotvil v chovech brněnských voláčů v ČR a jeho obliba, líbivost jistě přitáhne další chovatele. Přesto úskalí dokonalé kresby nedává základ velkému rozšíření chovatelské základny. I u této variety budeme na tom stejně jako u ostatních variet – budou v držení 2-3 chovatelů, což nedává základ většího rozšíření. Přesto je výborné, že brněnský voláč v sedlaté kresbě schopné konkurence se zahraničím je zde a nyní bude záležet jen na jeho chovatelích, což dá základ zkvalitnění, rozšíření a zájmu o tuto krásnou varietu v minulosti se v ČR nevyskytující.

 

 

                                                                                                          Ing. Veltruský Jiří