Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze setkání ve Vlčí Habřině 7.6.2014

 

 

Vlčí Habřina 7.6.2014

 

o

speciální výstava Lysá nad Labem

o

mezinárodní výstava BV v Osthofenu – účast českých vystavovatelů

o

- informace o možnosti odebírání registračních kroužků kluby (klub BV bohužel nemá splněny povinnosti – evidence členů)

- evidenční listy členů – nutno dodat pro evidenci a možnost zpracování nového seznamu členů klubu

- informace z pobočky Morava – činnost za rok 2013 a plán práce pro letošní rok

vydání prvního čísla letošního zpravodaje

o

letní sekání v Rakousku - září

o

letní setkání na Moravě - září

o

- mezinárodní výstava brněnských voláčů Strakonice 2014

speciální výstava 1.11.2014

o

schválená cena sady odznaků – 200,-Kč za sadu

o

cena „velká placka“ po rozdání vystavovatelům – 30,-Kč

o

posuzovatelé – budou vybráni výstavním výborem podle počtu přihlášených holubů

o

Moravská pobočka přislíbila vystavení minimálně 100-120 kusů holubů

o

pro vystavovatele a účastníky výstavy předběžně zamluveny kapacity dvou hotelů, kontakty budou součástí přihlášky, každý si je zajišťuje samostatně

o

př. Veltruský zajistí během června zpracování přihlášky v českém a německém jazyce, přes př. Sedlmeiera zajistí rozeslání na všechny evropské kluby

o

- diskuse

rozdány formuláře pro možnost zajištění sponzorských darů a příspěvků

o

diskuse na téma výroba odznaků, možnosti zajištění – bohužel již pozdě, odznaky jsou vyrobeny – každý člen klubu by si měl jednu sadu odznaků koupit, měla by to být „povinnost“

o

pozdní placení členských příspěvků – v minulosti členskou základnou odsouhlasena „pokuta“ za pozdní placení členského příspěvku byla pro letošní rok odhlasováním prominuta

o

návrh na uspořádání dalšího setkání celého klubu před výstavou v září zatím neodsouhlasen

o

přípravný výbor by se měl před výstavou sejít ještě minimálně jednou – září Strakonice, s možností účasti dalších členů

o

počet cen na mezinárodní výstavě – současný stav - je nakoupeno cca 22 čestných cen + ceny od evropského klubu (předpoklad cca 10-12 cen) + ceny individuálně věnované – celkem bude cca 35-40 cen, což je při předpokládaných 600-700 holubech cena na každého minimálně 20tého holuba

o

udělování memoriálů – ve Strakonicích se budou udělovat mimo ostatních cen všechny čtyři memoriály na holuby českých vystavovatelů, dle platných podmínek (kolekce čtyř kusů holubů)

o

po výstavě ve Strakonicích je potřeba na příští členské schůzi zvolit nového vzdělavatele klubu za př. Dostála

o

návrh př. Kurela na nezapočítávání holubů s jinými než českými kroužky do klubových soutěží (memoriálů) – nebylo dořešeno

o

- Závěr schůze s přáním úspěšného chovatelského roku

návrh na vyhodnocování memoriálu – více holubů a holubi obojího pohlaví – nebylo dořešeno

 

Zahájení a průběh schůze řídil předseda klubu př. Veltruský

- zpráva o činnosti za prvních 5 měsíců letošního roku