Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Zpravodaj č. 2/2007

 

Vážený příteli,

 

dostává se Ti do rukou 2.číslo klubového zpravodaje, kterým Tě seznamujeme s činností Klubu BV v závěru roku 2007. Naše činnost bude ukončena speciální výstavou, která dle usnesení výroční členské schůze se koná 11. až 13.ledna 2008 v Lysé nad Labem.

V příloze Ti zasíláme přihlášku na tuto akci, která bude vrcholem v činnosti Klubu a prokáže zájem jednotlivých členů o činnost Klubu.

V roce 2007 byla činnost Klubu zahájena požadovanou přehlídkou výletků BV ve Velkých Pavlovicích v termínu 20. až 21.10.2007. Přes propagaci mezi členy byla účast chovatelů menší než výbor Klubu očekával – v den uzávěrky jen 70 BV a nakonec byla tato přehlídka zachráněna (díky za to ) přítelem Vyoralem s 33 ks BV. Ten celou přehlídku zachránil svou účastí. Zajištění této přehlídky byl pověřen starý výbor Klubu BV s tím,  že nově zvolený výbor tento úkol převzal a celou přehlídku zajišťoval – povolení výstavy od OÚ Velké Pavlovice, povolení Veterinární správy Břeclav, zajištění občerstvení a postavení výstavy členy ZO Velké Pavlovice. Díky kontrole přítele Fily jsem neměl obavy, zda je výstava postavena. Byla jen škoda, že občerstvení bylo neúplné, opožděné z důvodu hospitalizace člena ZO v nemocnici. Kladem celé akce bylo to, že se uskutečnila, měla svá negativa, která bych rád všem členům Klubu sdělil :

 

1.     Přehlídka byla požadována jako akce dvoudenní , což bylo i v přihlášce – výsledek začátek v 10.00 a konec ve 12.15 hodin. Jak toto vypadalo si mohl udělal každý obrázek . Co tomu řeknou chovatelé mající objednané noclehy, přijedou na výstavu z Českých Budějovic a výsledek : ukončení akce bez vědomí organizátora tj.výboru Klubu. O akci měli zájem hlavně členové Klubu z Moravy a nakonec jich vystavuje jen 8 a ve 12.15 hodin to „zabalí“??!!

 

2.     Při přípravě této akce mi sdělil minulý organizátor přítel Fila, že z pracovních důvodů akci zajistit sám nemůže , což jsem pochopil a tuto akci z Příbrami zajišťoval. Výsledek pro Klub je ekonomicky nepřijatelný – prodělek cca 1500 Kč.

Do budoucna musíme zvážit pořádání  těchto prodělečných akcí, kde se projeví nezájem žadatelů  o tuto akci  - na příště možno pořádat jen v režii žadatelů – vystavovatelů.

 

3.     Dalším negativem byla atmosféra na této akci daná neuspokojením, neúčastí jedince ve výboru Klubu BV. Snaha o destabilizaci Klubu BV je zřejmá.  Vrcholem celé přehlídky ve Velkých Pavlovicích bylo rozdávání přihlášek na údajnou klubovou výstavu Moravskoslezské pobočky Klubu BV. Jak může dát jedinec toto do hlavičky přihlášek, když pobočka nebyla zatím založena ani o ní požádáno – toto bylo již vysvětlováno na sezení v Pavlově před přehlídkou ve Velkých Pavlovicích předsedou Klubu BV a členem ÚOK přítelem Chrastilem. Je s podívem, že tyto myšlenky jsou hlásány členem ÚOK, který byl měl vědět o smyslu Klubu,  smyslu pobočky Klubu a je za tuto činnost v ÚOK zodpovědný. Vrcholem celého jeho činění bylo přesvědčování ve Velkých Pavlovicích členů Klubu BV z Čech o vstup do moravsko-slezské pobočky dosud nezaložené.

 

 

4.     Jedna z povinností Klubu i jeho poboček je celková informovanost členské základny a případná výzva o účast na akcích Klubem schválených akcí. Je podivné , že v katalogu soukromé akce v Litovli je pod úvodníkem napsán výbor Klubu, když tato akce nebyla ani v plánu práce Klubu BV v roce 2007 a nebyla s ní seznámena celá členská základna .

 

 

V Klubu BV byli vždy slušní lidé, chovatelé tohoto krásného holoubka, kteří měli snahu zkvalitňovat vlastní brněnské voláče, tyto propagovat u nás i v zahraničí. Nikdy nebyli prosazovány osobní zájmy jedince vedoucí k roztříštění práce Klubu BV. Každý by měl zvážit , proč v Klubu BV je a při svém nezvolení do výboru se zamyslet sám, proč ve výboru není a v čem by se měl zlepšit ve vztazích mezi členy Klubu BV. Ani získávání holubů BV z obchodních důvodů, se snahou tyto prodat do Polska a Arábie, zlepšování kvality BV nepomůže – což se děje v této době.

 

 

Jednejme jako přátelé (což je dáno v oslovení 2.člena v ČSCH) a nesnažme si ekonomicky pomoci obelháním jiného člena Klubu za cenu zhoršení vztahů – chovejme brněnské voláče, buďme mezi sebou kamarády a těmi přáteli !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

                                                                              Členové výboru Klubu BV

 

 

 

 

 

 

 

Poloha křídel brněnského voláče

 

Po uzavření výstavní sezóny 2006, hlavně speciálních výstav BV bch chtěl upozornit na následující problém : Jedná se o polohu křídel u našich holubů nebo lépe řečeno jejich křížení. Při poslední speciálce v Rabenau jsme dali nejlepší zvířata „V“ zvlášť a po jejich uklidnění jsem porovnal kvalitu variet mezi sebou.

 

Že jsou mezi barevnými varietami rozdíly se rozumí samo sebou, ale skutečný rozdíl v křížení křídel mě velmi překvapil . U našich BV se díky neúnavné práci našich chovatelů mnoho zlepšilo, ale  v poloze křídel hlavně křížení se zlepšilo málo.

Vzpomněl jsem si na Ervína Sedlmeiera, který často na poradách posuzovatelů připomínal : kontrolovat křížení křídel !!! I já sám  jsem na tuto skutečnost upozorňoval! Řešení není jednoduché, ale pár návrhů bych měl. Rozhodně mají být křídla úzká, dlouhá a dobře přiložená k tělu. Dále si přejeme vysoko nasazené křídlo dozadu se zužující v lehkém oblouku elegantně přecházející přes hřbet. Dosáhneme-li tuto eleganci i v oblasti letek, dosáhneme požadovaného křížení. Ohbí křídla by mělo být vysoce nasazené, jemné , elegantní a dobře zakulacené. Vůbec celé křídlo musí být k tělu pevně přilehlé s krátkým přiléhavým peřím. Nedá se přesně určit velkost úhlu křížení, ale mělo by to být od 30 do 60°. Samozřejmě patří k tomu jemná kostra a dlouhý úzký hřbet. K modernímu a elegantnímu brňákovi patří přece elegantní poloha křídel. Všichni si přejeme vidět na výstavách typické jedince a proto je zapotřebí cílevědomě sestavovat chovné páry s cílem zlepšení polohy křídel našich BV.

Přeji všem hodně úspěchů v tomto snažení.

 

                                                                                                                        Ludwig Putz

                                                                                                                        Volně přeložil

                                                                                                                        Kubica Rudolf

 

 

 

 

Výzva všem členům Klubu brněnského voláče !!

 

V příloze tohoto Zpravodaje č. 2 Ti přikládáme přihlášku na speciální výstavu brněnských voláčů, která se bude konat v Lysé nad Labem v termínu

 

11. – 13. ledna 2008.

 

Věříme, že se této akce zúčastní většina členské základy a splní tím svou povinnost vůči Klubu BV.

 

                       

                                                                                                                        Výbor Klubu BV

Brněnský voláč tygr a čapík

 

Velice náročné variety, u kterých nemůžeme vždy očekávat odchov, který jsme si od chovného představovali. Proč ?  Tygr je  varieta neustálená a geneticky neujasněná. Jde o strakatost různé intenzity. Kresba je bílá na   základě. Barevné jsou vždy letky a ocas. Nežádoucí je žíhané peří, které ovšem někdy po přepeření objeví. Vždy musíme počkat až holubi přepeří. Někteří tygři, ale i čapíci jsou každým rokem jiní. Proto počkejme a můžeme se dočkat překvapení a i příjemného. Nejčastěji se chovají tygři černí, červení a žlutí ,šlechtí se též tygři modří černopruzí.

 

Velice příbuznou varietou jsou čapíci. Jde prakticky o vybělené tygry. Chovatel čapíků musí často použit v chovu tygry, kterými reguluje kresbu. Dnes se setkáváme s téměř dokonalou kresbou tzn.deset barevných letek, barevný ocas a téměř barevnou hlavou „čepičkou“. Požadovaná hlava „stříkaná“ dělala kresbě problémy. Světlé letky nevýrazná tabulka a tzv.“slinták“ pod zobákem. Rovněž barevná lyska čapíkovi neslušela. Můj názor je, že bychom barevnou čepičku měli upřednostnit a v chovech ponechat.

 

U tygrů a čapíků je samozřejmá úprava kresby. Protrháváme pouze barevné peří a začínáme u holoubat. U tygrů hlavně barevná ramínka , štítky. U čapíků volátko a štíty. Upravujeme tabulku. Pokud se podaří, může narůst peří bílé. U červených čapíků jsou problémy s barevnými letkami. Po přepeření se někdy objeví bílé pera v letkách i ocasech. S tím se ovšem nedá nic dělat.

 

Těmto kresbám vadí nejvíce nedostatek vytrvalých a nedšených chovatelů. Přátelé Olda Holubec, Miloš Valenta a „mladý“ Pauzr jsou věrní „tygraři“, ale už nejsou zrovna dorostenci. Dnešní doba je pro chovy brňáků příznivá. Není problém od přátel z Německa dovést kvalitní holoubky pro osvěžení krve, ale hlavně ke zlepšení kvality. Na výstavách v NSR vidíme též řadu kvalitních tygrů a dokonalých čapíků. Jejich chovatelé rádi pomohou. Je třeba mít snahu a také potřebný peníz. Vzpomínám jací byli tygři a čapíci  v 50.-60.letech. Tehdy je choval pan Drahotužský, chov po jeho odchodu zdědil př.Šnajdárek chovatel NVH tygrů. Věnoval se však brňákům mnoho let a zúčastňoval se všech akcí Klubu až do svého odchodu.Olda Holubec a pan Bohumil Pauzr sen.byli největší chovatelé tygrů a čapíků. Vzpomínám na překrásné výstavy v Turnově, kde Olda vystavil vždy 20 tygrů a čapíků, byli nádherní. Pan Pauzr sen.z Tajné u Mělníka měl tyto v barvě černé a červené a byli základem mnoha chovů. Věrní ovšem zůstali pouze Holubec a Valenta, později „mladý“ Pauzr. Měli by být zapsáni zlatým písmem do historie chovu BV.

Chov vyžaduje větší počet chovných párů. Vzpomínám na návštěvu chovatelů v Německu, kde se rozhodli 3 chovatelé, že budou šlechtit černé čapíky. Začínali s 80ti páry černých tygrů různé intenzity zbarvení. Za několik let se výsledek dostavil. Domnívám se , že část chovu dovezl p.Kostkuba – člen našeho Klubu BV, ale není mi známo, jak pokračuje další šlechtění.

Ještě jedna má zkušenost, jak získat tygříky. Bohužel jsem při křížení bílého a světlého čapíka s bělopruhou holubičkou. Výsledkem byli pěkní tygři – vyzkoušejte totéž !

Přeji všem , kteří se rozhodnou pro chov tygrů a čapíků hodně vytrvalosti a nadšení.

 

 

                                                                  Svatuška Josef – vzdělavatel Klubu

 

 

 

Brněnští voláči bělopruzí

 

Bělopruzí holubi byli a jsou do dnešního dne považováni za vrchol holubářského umění. Bělopruzí BV byli považováni za typické BV pro české chovy a oproti jiným zemím bývali jednobarevní holubi považováni za méněcenné. Poslední léta se nemohou bělopruzí brňáci dostat z chovatelské krize, i když o tyto variety je zájem nemalý.

Jedním z hlavních důvodů je nedostatečná znalost chovatelské veřejnosti v oblasti genetiky a to z důvodu nedostatku odborné literatury, která tato pokud je k dispozici, bývá pro většinu zájemců psána velmi složitou řečí a tak nakonec zájemce ztratí trpělivost, nebo experimentuje bez znalosti  problematiky a i výsledky takových pokusů nepřinesou pozitivní výsledky .

Měl jsem možnost získat poznatky zahraničních autorů a tak jsem se rozhodl se o tyto poznatky podělit. Nic z toho, co jsem uvedl jsem sám nevymyslel , ale domnívám se, že by to mohlo pomoci v chovu bělopruhých holubů, tj. v našem případě BV.

V roce 1938 popsal americký výzkumním W.Hollander samostatný dědičný faktor nazvaný Dominant Opál (OD), který způsobuje vybělení tmavé divoké kresby a vede tedy u tmavých kreseb k vybělenému křídelnímu štítu – u holubů kapratých, k šupkaté kresbě a u holubů bělopruhých k vyběleným pruhům. K vybělené kresbě štítu se přidává ještě vybělený ocasní pruh a částečně vybělené letky. U brňáků černých, pokud mají pruhovou kresbu a modrých s černým pruhem nám vzniknou tzv.myšoví se světlými pruhy, z modrých pak světle modří s bílými nebo lépe vybělenými pruhy, světlým ocasním pruhem a světlými letkami. Toto zbarvení hlavně však u modrých bělopruhých všech neodpovídá požadavku standardu, kde se u bělopruhého holuba požadují bílé pruhy, dobře probarvené letky a ocasní pera.

A tady se pomalu dostáváme ke kořenu věci :

Pravdou je, že tedy máme 2 typy nebo dědičné faktory u bělopruhých holubů, což nechce většina chovatelů do dnešního dne pochopit, nebo o tom neví. První faktor je už výše popisovaný dominant opál,který musí mít pouze naše izabely a druhý je tzv.Toy Stencil, který si přejeme u všech ostatních barevných rázů BV.

Izabely mají jemnou pastelovou barvu doplněnou bílými nebo lépe vybělenými pruhy, vybělený ocasní pruh a částečně a částečně vybelené letky.

Jejich „genetická“ konstrukce je tedy : černý pigment, pruhová kresba, recesivní červené zbarvení, doplněné faktorem pro zředění recesivní červené barvy a dominant opal jednorázově. Jsou tedy všechny žijící izabely heterizoti, pokud se jedná o dominant opál to znamená mají tento faktor 1x.

U červených (recesivně) brňáků zavedený dominant opál k tmavým izabelám u žlutých majicích pruhovou kresbu, vede k vytoužených světlým izabelám. Znovu opakuji, že předpoklad je , že jak zmínění žlutí, tak červení musí mít pruhovou kresbu jinak dostaneme izabely šupkavé nebo běloštíté , které se dají použít v chovu, protože jsou štěpitelné,pruhové a kapraté.

Jak už je z názvu patrno dominat opál dominantní faktor, který je bohužel vázán na letální faktor, jehož přítomnost nám způsobí, že 25% holoubat nám uhyne ve vajíčku, páříme-li 2 izabely dohromady. Z tohoto páru obdržíme 50% izabelových výletků, kteří mají jednostranně dominant opál, dále 25% žlutých jednobarevných a 25% výletků uhyne, neboť mají dominant opál 2x.

Z páru izabela 1x žlutá odchováme 50% izabel a 50% žlutých, tedy stejný počet izabelových potomků jako od 2 izabel a k tomu ještě jednobarevné žluté, kde si můžeme být jisti, že mají pruhovou kresbu.

Z výše uvedeného vyplývá , že kdo chová izabely, sestavováním izabelových párů dostává v nejlepším případě polovinu možného potomstva.

Problémy, které mají všichni chovatelé chovající BV tzv.zředěných barevných rázů zvyšují obtížnost chovu a tak je velice důležitá chovatelská spolupráce, výměna chovných jedinců, nebo musí být snaha o osvěžení krve přikřížením jiných vhodných barevných rázů.

 

 

Kubica Rudolf

   chovatel žlutých červených a izabel  

   bělopruhých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český svaz chovatelů

        klub chovatelů holubů brněnských voláčů se sídlem v Praze

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

P o z v á n k a

 

 

 

Jak dříve uvedeno, koná se v Lysé nad Labem ve dnech 11.-13.ledna 2008 při výstavě Středočeského kraje a dalších 8 speciálních klubů Klubová výstava brněnských voláčů, na kterou Tě srdečně zveme a přikládáme přihlášku. Přihlášku zasílej dle Pokynů přiložených k této přihlášce. Dodrž termín 10.12.2007,který je limitující pro sestavení celé výstavy. V rámci této výstavy se bude konat i výroční členská schůze Klubu brněnských voláčů a to v restauraci U sv. Václava – Lysá nad Labem (tato restaurace je cca 60 m vpravo od hlavního vstupu při pohledu na tento vstup do výstaviště Lysá nad Labem).

 

 

Výroční členská schůze se koná v sobotu 12.1.2008 od 15:00 hodin s následujícím programem :

 

 

1. uvítání členů

2. předání cen ze speciální výstavy BV

3. předání cen jubilantům v rámci životního jubilea

4. projednání žádosti ze dne 14.11.2007 o založení moravskoslezské pobočky Klubu BV

5. informace o činnosti v roce 2007

6. plán práce v roce 2008 – místo konání speciální výstavy v roce 2008

7. diskuze

8. závěr

 

 

 

                                                                                          Za výbor Klubu

                                                                                          Jednatel ing. Veltruský