Jdi na obsah Jdi na menu
 


Essenbach 2010 č.1 a2

 

Chovatelé brněnských voláčů oslavovali!

Ve dnech 5. až 7. listopadu 2010 se v Essenbachu v blízkosti města Landhutu konala 49. německá speciální výstava brněnských voláčů, která byla vyvrcholením oslav 100. výročí založení Klubu chovatelů brněnského voláče v Německu. Výstava probíhala v krásné prosklené hale ESKARA v Essenbachu, kde před několika měsíci koncertoval i „Český slavík“ Karel Gott. Prostředí plně odpovídalo důležitosti oslav stoletého výročí klubu s plným respektem a blahopřáním od ostatních chovatelů brněnských voláčů z Evropy i ze zámoří.

Brněnský voláč patřící do skupiny zakrslých voláčů je dnes nejrozšířenějším plemenem českého původu a pod tímto názvem je chován v celé Evropě, USA, Kanadě i Austrálii. Můžeme být právem hrdi na to, že houževnatost a vytrvalost našich českých chovatelů dala vzniknout tomuto krásnému voláči, který získal oblibu i v zahraničí, kde byly založeny kluby  jeho chovatelů. Svým projevem, tj. obdivovanými „žabími“ skoky, kulatostí svého volátka a svou drobnou postavou na vysokých nohách získal mezi chovateli holubů své obdivovatele. Přítulnost tohoto voláče ke svému chovateli je typická, je šťasten, může-li svou krásu svému majiteli předvést.

Klub chovatelů brněnského voláče v Německu přistoupil k přípravám zhruba dva roky před konáním této výstavy. Tu se podařilo uspořádat v samotném centru chovatelské základny v Německu a v místě působení výboru klubu. Nutno přiznat, že chovatelský cíl byl pílí německých chovatelů přiveden k dokonalosti. Ti dnes předvádějí výborné brněnské voláče, které začali formovat od 70. let a postupně se moderní brněnský voláč rozšířil po celé Evropě i do zámoří.

U brněnského voláče je kladen důraz na tvar a velikost přední partie, kde je stanoven poměr k zadní partii 2/3:1/3. Dosažení tohoto požadavku je podmíněno vzpřímenou postavou, délkou krku, délkou prsní kosti a velice důležitou partií, tj. délkou nohou a jejich nasazením. Postava je velmi vzpřímená, musí se blížit 90 stupňům. Velký důraz kladou chovatelé na celkovou štíhlost postavy v oblasti mezi ramínky a pod nasazením volete. Požadovaná štíhlost musí být výrazná tak, že štíty křídel mírně odstávají od těla a úzká křídla se musí co nejvíce křížit – nejlépe blíže k tělu. Dokonalý brněnský voláč musí předvádět svou volatost – vyžaduje se vole kulovitého tvaru s vytvarováním i na šíji (v záhlaví), vole musí být při přechodu na hruď podvázané. Velký důraz kladou chovatelé brněnských voláčů na kvalitu opeření. Nedostatky se projevují v oblasti volete a opeření části stehen – bývá uvolněné, což se projevuje v celkovém dojmu. Důležitou partií jsou nohy, které požadujeme dlouhé s mírným podklesnutím. Přímé, tzv. strmé nohy jsou hrubou vadou. Důležité je i nasazení nohou, které požadujeme užší, nerozbíhavé.

Nyní se vrátím k výše uvedeným oslavám 100. výročí Klubu chovatelů brněnského voláče v Německu. Klub byl založen v roce 1910 a sdružuje zhruba 350 chovatelů tohoto voláče. Na svých speciálních výstavách pravidelně předvádí kolem 1400 brněnských voláčů, pravidelně je vydáván klubový AKTUEL. Klub sdružuje chovatele z Německa, Velké Británie, Kanady, USA, Nizozemska, Dánska, České republiky, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, zemí bývalé Jugoslávie, Belgie, Francie a Španělska.

Výstava u příležitosti stého výročí založení klubu zcela zaplnila krásnou halu ESKARA celkem 2258 brněnskými voláči v jednořadém uspořádání po jednotlivých barevných rázech. Výstavy se zúčastnili chovatelé brněnských voláčů z deseti zemí – Německa, Rakouska, Velké Británie, České republiky, Slovenska, Nizozemska, Francie, Dánska, Belgie a Španělska. Posuzování proběhlo v klidném prostředí, bez přítomnosti veřejnosti. Posuzovatelé si sami, jak je v zahraničí zvykem, zapisují své hodnocení. Posuzování přijalo 28 posuzovatelů ze všech zúčastněných zemí za vedení Erwina Sedlmeiera a Ludwiga Putze.

Účast našich chovatelů nebyla jen symbolická, naši chovatelé vystavili 169 brněnských voláčů a někteří z nich se v zahraniční konkurenci určitě neztratili. Hodnocení jednotlivých barevných rázů na této výstavě a zhodnocení naší účasti bude předmětem pokračování tohoto příspěvku v příštím čísle Chovatele.

Výstavě v Essenbachu předcházely dříve pořádané výstavy, kde byli iniciátory čeští chovatelé, a to v Brně (1984), Pěnčíně u Trutnova (1989), Písku (1996) či výstava s mezinárodní účastí v Mikulově. Postupně se navazující mezinárodní kontakty vyvrcholily dvěma krásnými výstavami v Německu a Dánsku, a to v Ergoldzbachu (1991) a Oddense (2000) až po tuto mnou prezentovanou výstavu Essenbach 2010.

Těmito výstavami se podařilo propagovat brněnského voláče, zkvalitnit jej doma i v zahraničí. V cizině se chovatelé sdružují v jednotlivých klubech.

Na slavnostním večeru k oslavě brněnského voláče v Essenbachu chovatelé pocítili potřebu  jednotného chovatelského vedení ve snaze zkvalitnění brněnského voláče, sjednocení náhledu na jeho šlechtění. Z tohoto důvodu uvítali ustavení čtyřčlenného evropského výboru klubu, který bude zcela jistě plnit úlohu propagátora evropského standardu brněnského voláče pro všechny jeho chovatele.

Výstava Essenbach byla mezníkem pro další vývoj a chov brněnského voláče u nás i v zahraničí.

Ing. Jiří Veltruský, jednatel Klubu chovatelů brněnského voláče v ČR   

(Dokončení příště)

 

Brněnský voláč na výstavě v Essenbachu 2010 – druhá část

 

            Tento článek o brněnských voláčích (dále jen BV) volně navazuje na informaci v časopise Chovatel č.1/2011 o oslavách 100 let BV v Německu, které se konaly 5. -  7.11.2010 v hale ESKARA. Evropští chovatelé BV oslavovali stoleté výročí klubu BV v Německu společně s chovateli z dalších devíti evropských zemí včetně účasti chovatelů z USA – bylo představeno 2 258 BV včetně 169 BV z České republiky. Přes v minulosti organizované mezinárodní výstavy byla tato výstava důstojným vyvrcholením oslav BV v Německu a vrcholem ve výstavnictví BV za minulá léta. Výstava uchvátila prostředím, uspořádáním výstavy, počtem a hlavně kvalitou BV předvedených chovateli z celé Evropy. Výstava byla vyvrcholením evropské spolupráce ve šlechtěním tohoto krásného, zakrslého voláče, kterému není upírán původ z České republiky a je tímto zařazen mezi nejrozšířenější plemeno z České republiky v zahraničí.

            Na této výstavě se prezentovaly následující variety, které krátce jsou hodnoceny přítomnými posuzovateli z České republiky (přítel Svatuška, Ing. Veltruský). Výstavu zahajovali:

Bílí – nejpočetnější kolekce BV na této výstavě, která se ukázala v

          počtu 293 kusů – měla by být nejlepší, nejkvalitnější. Předvedený počet bílých nadchl

          počtem, ale jejich kvalita byla rozdílná, kde dominují 0,1 – holubice před svými

          protějšky 1,0, kteří se většinou prezentovali hrubší, robustnější postavou, širšími

          letkami a malým křížením křídel. Postoj, výška a nasazení nohou je výborný. Tvar a

          velikost volete včetně nasazení volete ideální u vystavených bílých BV anglických

          chovatelů. Výběr do kolekce vítězů nebyl úplně šťastný – předvedení 1,0 byly hrubších

          méně štíhlých postav na hranici požadované velikosti. Čeští chovatelé předvedli jen

          průměr bílých, kde přítel Fila obdržel 2x 95b. a přítel Vít taktéž 2x 95b.

Černí – 163 kusů vždy patří mezi dobré kolekce na speciálních výstavách – i zde převládají

          1,0 hrubších postav a 0,1 se prezentují štíhlejší postavou s dobrým postojem, dobrou

          černou barvou a výbornými černými obočnicemi. Našich 8 kusů bylo pod průměrem

          ocenění této variety.

Červení – vystaveno 112 kusů ve velmi dobré kvalitě, hlavně zahraničních vystavovatelů.

          Předvedení BV v této barvě se začínají přibližovat nejkvalitnější varietě žlutých

          BV. V minulosti prováděné křížení v rámci plemene přispělo ke zkvalitnění a

           zjemnění postavy – štíhlost u některých BV červených překvapila při dokonalosti

           postoje, výšky a nasazení nohou. Výborné bylo utažené opeření po celém těle a

           jeho probarvení. Naši BV této variety neuspěli a chovatelé se musí hlavně zaměřit

           na zlepšení postav a postoje svých BV.

Žlutí – 143 kusů nepřekvapilo počtem, ale hlavně vynikající kvalitou. Již několik let dominují

            svou štíhlostí, typičností postav a hlavně živostí této variety. U této variety není

            překvapením výborné nasazení nohou a jejich výška s kvalitním typickým pro BV

            voletem. Naši BV tohoto zbarvení v průměru, kde nejlépe ohodnocen 1,0 přítele Fily s

            96b.

Modří černopruzí – v počtu 243 kusů – druhá nejpočetnější varieta velmi kladně překvapila.

            Léta se tato varieta nepředvedla tak pěknými, typickými a štíhlými BV,

           svou výškou a kvalitním typickým tvarem volete. I dříve kritizovaní 1,0

            za svou silnější, hrubší postavu se velmi zlepšili. Dominovali BV z Německa, ovšem

            ani modráci z našich chovů se neztratili. Mladí 1,0 přítele Vrby získali 96b. a 95b s

            dobrou přípravou na tuto výstavu.

Modře plaví, tmavě pruzí – 26 kusů – varieta v ČR nechovaná, většinou produkt mezikřížení

            nepřekvapili ani nezaujali zbarvením, jen dokonalou postavou a svou štíhlostí.

 Červeně plaví – 61 kusů – patří mezi velmi oblíbené plavé variety, kteří stále „bojují“ se

           základním zamodralým zbarvení s hrubší málo štíhlou postavou – hlavně 1,0. Ostatní

           znaky BV jsou dobré, ovšem zlepšení bude pokračovat velmi pomalu. Vystavení dva

           jedinci z našich chovů nepřekvapili a je nutné zlepšit hlavně přípravu na výstavu.

Žlutě plaví – 38 kusů – jemná pěkná varieta BV, kde stále přetrvává rozdílné zbarvení 1,0 od

           0,1. Typově dobří BV – nutno zlepšit štíhlost a tvar volete u této variety. Našich 5 kusů

           a i zde platí nutno zlepšit přípravu na výstavu ku prospěchu BV.

Modře plaví kapratí – 15 kusů – velice zajímavé zbarvení u BV je na vzestupu zájmů o tuto

           varietu – přesto se chovatelé musí zaměřit na zeštíhlení postav, jejich jemnost, výška a

           nasazení nohou je dobré. Taktéž tvar a velikost volete není ideální.

Černí bělopruzí – vystaveno 28 kusů, které překvapilo malým množstvím vystavených BV

          (autor článku 5 kusů). Postupně se zlepšuje dlouho trvající problém této variety týkající

          se výšky nohou, jejich nasazení a požadovaného postoje. Nutno pracovat na tvaru

           volete, který není ideální, tj. kulovitý. Mezi chovateli ze zahraničí zájem o tuto varietu

           je veliký, líbivý kontrast černé a bílé barvy. Náš klub byl prezentován dobře –

           Ing. Veltruský 95b. a 2x 94b.

Červení bělopruzí – v nevídaném počtu 45 kusů, což značí zvýšenou oblibu této variety v

           Evropě. U této variety jsou 2 směry ve šlechtění tj. naši BV vystavení v počtu 17 kusů

velmi dobří ve zbarvení, štíhlosti a drobné velikosti, nutno zlepšit velikost a tvar volete. I zde platí, že výběr nejlepšího jedince do kolekce vítězů 1,0 německého chovatele s dobrou kresbou, kulatým volátkem, ale nevýraznou kresbou a na hranici velikosti BV. Naši chovatelé obstáli: Dostál 96b., 95b. – Svatuška 3x 95b. – Ing. Veltruský 1x 95b.

Žlutí bělopruzí – celkem 16 kusů se prezentovali dobrou barvou  a kresbou ovšem s horší

           výstavní kondicí. Většina 1,0 měla hrubé postavy s horším křížením křídel, dobrou

           volatostí. BV žlutí z našich chovů neuspěli.

Modří bělopruzí – 31 kusů – pěkní, jemní BV v nádherné barvě a kresbě, která se u této

           variety dobře udrží. Překvapilo poměrně malé množství vystavených BV v této varietě.

           Naši tuto varietu neobsadili – nejlepší 0,1 z německého chovu.

Modře plaví – 4 kusy značí, že jde o náhodné křížence a pravděpodobně ani v zahraničí není

            chov ustálený.

Isabeloví – 68 kusů velice oblíbené variety díky svému jemnému zbarvení, které BV sluší.

            Celkový dojem je velmi příznivý – isabeloví jsou barevní se znatelnými pruhy,

             jemných postav s kulatými volátky. Jen několik jedinců mělo zašedlé hlavy a světlejší

             stříbřitou barvu. Barva musí být vyrovnaná mírně zažloutlá – krásná kolekce. Naši

             chovatelé předvedli 18 kusů této variety, kde přítel Smíšek 3x 95b., ostatní musí

             zlepšit přípravu svých BV na výstavu, kteří vykazují vodorovné držení postavy.

             Nejlepší jedinec z chovu př. Bartlové z Německa.

Černí tygři – 81 kusů – výborná kolekce, která vždy zaujme návštěvníky svou štíhlou,

             typickou postavou a kontrastem černého a bílého opeření, což je líbivé pro oko

             chovatele. Dominovali BV přítele Damma z Německa – naši 4 černí tygři patřili do

             spodních pater této variety.

Červení, žlutí a modří tygři – v celkovém počtu 74 kusů posuzoval autor tohoto článku. Nutno

             konstatovat zlepšující se kvalitu, štíhlost postav s dobrou a požadovanou volatostí.

             Přetrvávají nedostatky ve zbarvení, kde se objevují záběly jednotlivých per. Nejslabší

             varieta modrých tygrů, kde trojí zbarvení se projevuje v celkovém dojmu a náhledu

             na tuto varietu. Naše 4 kusy většinou nesplňovaly požadavky na zbarvení a hlavně

             postavu BV.

Čapíci černí, červení a žlutí – vystaveno 100 kusů této typické české variety, která byla

            krásnou ukázkou BV v této kresbě. V zahraničí velmi oblíbená, kde pomocí

            plnobarevných a tygrů dosáhli dokonalosti v typu, jemnosti postavy s dokonalým

            postojem a výškou nohou. Vyhovující je volatost a tvar volete. Nutno zlepšit

           probarvení letek, kde došlo ke snížení 7 zbarvených krajních letek s požadavkem

           vylepšit kresbu tabulky. Z našich 8 kusů dominoval 1,0 přítele Pecky s 95b.

BV – anglická kresba – 286 kusů ve všech základních barvách, velice oblíbená varieta u

           zahraničních chovatelů, kde je vidět nejkvalitnější, nejtypičtější BV vynikajících

           štíhlých postav s typickým křížením úzkých křídel s výborným nasazením a výškou

            nohou. Dokonalá volatost přispívá k celkovému předvedení krásného BV. Chovatelé

           v zahraničí využívají této variety plně ke zlepšení ostatních BV v typologické oblasti

           šlechtění BV. Dominovali BV přítele Sedlmeiera, Sillera a Wetzela.

Sedlatí – 156 kusů v základních barvách příjemně překvapilo dobrým postojem, zbarvením,

            kresbou, výškou a nasazením nohou. Přetrvávají nedostatky v hrubších postavách a

            tím nesprávného nasazení dobrého kulatého volete. Je nutné zlepšit jemnost a štíhlost

            postav BV této kresby. Našich 21 kusů překvapilo počtem a jedinci i kvalitou – přítel

            Kročil 95b., 2x 94b. – Dostál 2x 94b. – Smíšek 95b, 4x 94b – Ing. Veltruský 1x 94b.

            Ostatní předvedení BV z našich chovů se prezentovali dobrou kresbou, drobnou

            vodorovně nesenou postavou bez vyhovujícího postoje a dobré přípravy na výstavu.

BV – šimlové kresby – 171 kusů – velice oblíbená varieta v zahraničí – BV štíhlí s krásně

            nasazeným kulovitým voletem, kde převládají nedostatky v prokreslení volete, s 

             horším uvolněným opeřením. Naši 3 kusy průměrní, kteří musí zlepšit zbarvení,

              kresbu a celkovou přípravu na výstavu.

AOC skupina – 39 kusů, kde se mají prezentovat nejdokonalejší BV v typu a tato se dostává

             tam, kam asi patří, tj. na ústup zájmu chovatelů. Jedná se o křížení, kde je sledována

              typologická dokonalost. V obou kategoriích vystaveno 39 kusů tj. 1,7% z vystavených

              BV. Dokonalé BV předvedl v této kategorii přítel Zink – tito BV evidentně zlepšují

              k dokonalosti jeho žluté BV.

 

            Spolupráce klubu BV z České republiky a chovatelů z Německa započala na počátku 70. let a plně se rozvinula po roce 1974, kdy byly zahájeny přímé kontakty s chovateli z NSR. Vyvrcholením vzájemné spolupráce za 40 let bylo společné zpracování evropského standardu, který byl přijat evropským svazem jako standard EE v roce 2010 a podle tohoto bylo prováděno posuzování již na výše uvedené výstavě v Essenbachu. Proto mě velice překvapil závěr článku p.Veselého z časopisu Fauna, že naše šlechtitelské ambice jsou rozdílné oproti jiným evropským zemím. Standard schválený v roce 2010 byl schválen v klubu BV České republiky a tento předložen ke konzultaci ostatním evropským zemím a konečná podoba byla ku prospěchu BV předložena společně do EE.

            V závěru bych chtěl poděkovat organizátorům výstavy tj. klubu BV v Německu za krásnou přehlídku BV s tím, že účast našich chovatelů jistě přispěje ke zlepšení BV ve své domovině tj. v České republice.

 

 

Svatuška Josef

Veltruský Jiří, Ing.

Cintula Juraj - foto

 

Náhledy fotografií ze složky Essenbach 2010 - díl 2